ΠΑΓΓΑΙΟ — 16 Νοεμβρίου 2012
  • Views194

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Παγγαίου η δεύτερη συνάντηση της δράσης «Σεμινάρια Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε Λειτουργούς των Δήμων ( Training Seminars to Municipalities Staff)» του έργου “LA-GrBg-EnergyNet”  η οποία στοχεύει αφενός στην  βελτίωση της γνώσης των υπηρεσιακών παραγόντων και των αιρετών των δήμων σε θέματα Ενέργειας και αφετέρου στην ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση τους σε πρωτοβουλίες που θα μεταφέρουν την γνώση αυτή στο σύνολο των πολιτών των Δήμων.

Τα Σεμινάρια πραγματοποιούνται σε δύο κύκλους για τον κάθε εταίρο ( Απρίλιος – Ιούνιος, Σεπτέμβριος – Νοέμβριος) και ο κάθε κύκλος περιλαμβάνει δύο συναντήσεις.

Στην Β΄ Συνάντηση οι θεματικές που αναπτύχθηκαν ήταν:

Παραγωγή και Εξοικονόμηση Ενέργειας στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων

Βιοκλιματικός σχεδιασμός ανοικτών δημοσίων χώρων – Η βιοκλιματική πόλη

Μελέτες περιπτώσεων Ενεργειακών Σχεδιασμών σε Δήμους

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις  13 Νοεμβρίου συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των τμημάτων του Δήμου.

Το έργο La-GrBg- EnergyNet (Ενεργειακό Θεματικό Δίκτυο ΟΤΑ της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδα – Βουλγαρία) είναι ένα έργο που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος  Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013.

Εταίροι του είναι οι Δήμοι Θερμαϊκού, Παγγαίου, Κομοτηνής, Σουφλίου, Μινεράλνι Μπάνι , Σάτοβστας και Μόμτσιλγκραντ.  Χρόνος  υλοποίησης του  είναι η διετία  Μαρτίου 2011- Μαρτίου 2013.

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός διασυνοριακού δικτύου Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τις δύο χώρες, την Ελλάδα και την Βουλγαρία, το οποίο θα υιοθετήσει τις αρχές της αειφορικής Ενέργειας και θ’ αναπτύξει ανάλογους σχεδιασμούς στην κατεύθυνση της εξοικονόμησης Ενέργειας, της ορθολογικής της χρήσης και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του LA-GrBg_EnergyNet προβλέπονται δράσεις που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των πολιτών και των λειτουργών των δήμων, στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών μεταξύ των ΟΤΑ, στην κεφαλαιοποίηση της γνώσης, στη λειτουργία εν κατακλείδι ενός δραστήριου δικτύου που προοδευτικά θα εντάξει και άλλους δήμους στα μέλη του με τις ίδιες προτεραιότητες: την επίτευξη των ευρωπαϊκών και εθνικών στόχων για το 2020″#, και την συστράτευση στην παγκόσμια προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments