ΚΟΙΝΩΝΙΑ — 26 Ιουλίου 2013
  • Views176

Στοιχεία σοκ για προκύπτουν από την εξαμηνιαία έκθεση οικονομικής συγκυρίας της Εθνικής Τράπεζας για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ο τζίρος των οποίων έχει πέσει την τελευταία πενταετία μέχρι και 90%.

Το μεγάλο αυτό πλήγμα στην οικονομία έχει οδηγήσει σε μαζικές απολύσεις της τάξης του 40% στο σύνολο του προσωπικού και έχει μειώσει κατά 25% τη μέση απασχόληση και όλα αυτά σε συνδυασμό με κατακόρυφη πτώση των μισθών.

Συγκεκριμένα, ο μέσος ετήσιος μισθός μειώθηκε κατά 28% την προηγούμενη πενταετία (42% στις μικρές και 17% στις μεσαίες επιχειρήσεις), με τη μεγαλύτερη πτώση στις υπηρεσίες (κατά 47%) και τη μικρότερη στη βιομηχανία κατά 11%.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλύπτουν πλέον το 1/3 του εταιρικού τομέα από 1/2 το 2007, ενώ εντονότερη πτώση κύκλου εργασιών έχει δεχθεί ο κλάδος εμπορίας αυτοκινήτων κατά 71% την περίοδο 2007-2012 και ο κλάδος κατασκευών κατά 70% την αντίστοιχη περίοδο.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η παραγωγικότητα έχει περιοριστεί κατά 12% την προηγούμενη πενταετία, με τη μεγαλύτερη πτώση στο εμπόριο κατά 18% και μικρή άνοδο στη βιομηχανία κατά 3% κυρίως λόγω εξωστρέφειας.

Όσον αφορά στην ανάγκη χρηματοδότησης, η έρευνα αναφέρει ότι το 60% των πολύ μικρών επιχειρήσεων είναι εντελώς αποκλεισμένες από το τραπεζικό σύστημα και οι αιτήσεις που υποβάλλουν για τη χορήγηση δανείων απορρίπτονται από τις τράπεζες.

Στο σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του δείγματος, το 30% απάντησε ότι δεν έχει πρόσβαση στην τραπεζική χρηματοδότηση, το 41% ότι δεν χρειάστηκε χρηματοδότηση και το 26% του συνόλου ότι έλαβε χρηματοδότηση.

Ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα υπάρχουν και εξαιρέσεις, δηλαδή επιχειρήσεις που κατάφεραν να αυξήσουν την απασχόλησή τους.

Ειδικότερα, το 17% των ΜμΕ επέλεξε καθαρή αύξηση της απασχόλησης στο ίδιο διάστημα και  το 7% κατάφερε να αυξάνει την απασχόλησή του πάνω από 50%.

Τα 2/3 των ΜμΕ που αύξησαν απασχόληση το κατάφεραν χωρίς να αυξήσουν το μισθολογικό τους κόστος.

Οι επιχειρήσεις αυτές κατάφεραν επίσης να επιτύχουν να κερδίσουν μερίδιο αγοράς έναντι των εταιρειών που ακολούθησαν περιοριστικές πολιτικές απασχόλησης αλλά και να παραμείνουν το πιο υγιές κομμάτι των ΜμΕ, διατηρώντας την υψηλότερη παραγωγικότητα που είχαν και πριν την κρίση.

Print Friendly

Share

About Author

webmaster

(0) Readers Comments