ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ — 28 Ιουνίου 2012
  • Views158

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=qqzyWLQ9hUk[/tube]

Απόφαση για τη δυνατότητα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού πήραν από κοινού οι Υπουργοί Εσωτερικών και Οικονομικών. Στη ρύθμιση, με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, υπάγονται όλες οι οφειλές ή δόσεις οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, έως τις 29/02/2012, εφόσον το σύνολο των βασικών οφειλών δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, και τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 8η Οκτωβρίου 2012. Τα αιτήματα για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε αριθμό δόσεων άνω των είκοσι τεσσάρων (24), θα εξετάζονται από τον οικείο Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν Αντιδήμαρχο, μετά από πρόταση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, οι οποίοι θα αποφαίνονται σχετικά με τη αδυναμία αποπληρωμής του υπόχρεου σε συντομότερο χρόνο, ανάλογα με τη φορολογική του εικόνα και φοροδοτική ικανότητα.

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments