ΚΟΙΝΩΝΙΑ — 15 Φεβρουαρίου 2013
  • Views198

Περισσότερες από 1.500 (ΑΕ και ΕΠΕ) μεταποίησης και υπηρεσιών έχουν ήδη μετεγκατασταθεί σε γειτονικές μας χώρες, ενώ στο σύνολο τους οι εταιρίες που έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό πλησιάζουν τις 3.000, χωρίς σε αυτές να υπολογίζονται οι εισηγμένες εταιρίες και οι πολυεθνικές.

Παλαιότερα μόνο η ναυτιλία ήταν παγκόσμιος παίκτης χωρίς πατρίδα και έδρα.

Τώρα πλέον, πολλοί οι επιχειρηματίες από «πολίτες του τόπου μας», σκέπτονται να γίνουν «πολίτες του κάθε τόπου» ιδίως εκεί, που προωθείται με ομαλό τρόπο η οικονομική δραστηριότητα, αναζητώντας την πρόοδο και την ανάπτυξη της επιχείρησής μας και όχι τον μαρασμό της. Ίσως μάλιστα να είναι περισσότεροι αυτοί που το θέλουν και το σκέπτονται, λιγότεροι ωστόσο αυτοί που μπορούν σήμερα να το τολμήσουν.

 

Πάντως, το φορολογικό σύστημα στη γειτονική μας Βουλγαρία συνεχίζει να κεντρίζει το ενδιαφέρον χιλιάδων Ελλήνων που προκειμένου να έχουν απλούστερες διαδικασίες στα γραφειοκρατικά «δρώμενα» αφενός και αφετέρου χαμηλότερη φορολογία – στο 10%.

Η ιστοσελίδα toxrima.gr βρείτε για εσάς τις απαντήσεις που πιθανόν να χρειάζεστε και επιπλέον τις τιμές που χρεώνουν οι εταιρείες που μεσολαβούν για να κάνουν έναρξη εταιρείας στη Βουλγαρία για λογαριασμό σας.

Γιατί στη Βουλγαρία;

1. Λόγω του απλούστατου φορολογικού συστήματος. Ο φορολογικός συντελεστής στην Βουλγαρία είναι 10%,ο χαμηλότερος μεταξύ των χωρών – μελών της Ευρωπαικής ένωσης.

2. Λόγω των χαμηλών ημερομησθίων. Ο κατώτατος μισθός ανέρχεται στα 130(εκατόν τριάντα) euro μηνιαίως, τέσσερις φορές χαμηλότερος από ότι στην Ελλάδα.

3. Λόγω του χαμηλού συντελεστή διαβίωσης. Η Βουλγαρία είναι η φθηνότερη χώρα – μέλος της Ευρωπαικής Ένωσης σε τρόφιμα, ρουχισμό και ενοίκια.

4. Λόγω της μικρής χιλιομετρικής απόστασης από την Ελλάδα. Η Βουλγαρία είναι η μόνη χώρα μέλος της Ευρωπαικής Ένωσης που συνορεύει με την Ελλάδα.

Με τη φορολογική μεταρρύθμιση του 2007, η κυβέρνηση της χώρας έθεσε ως στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την εξασφάλιση ενός διαφανούς και λειτουργικού φορολογικού συστήματος σύμφωνα με κοινοτικό δίκαιο. Με αυτή την μεταρρύθμιση καταργήθηκε η προοδευτική φορολογική κλίμακα στα φυσικά πρόσωπα και αντικαταστάθηκε από ενιαίο συντελεστή (flat tax) 10%, ο οποίος ισχύει και για την φορολόγηση των εταιρειών.

Κυριότεροι φόροι :

φόρος φυσικών προσώπων 10% (flat tax)εταιρικός φόρος 10% (flat tax)

φόρος μερισμάτων 5%

Ο φόρος προστιθεμένης αξίας (DDS) 20% και μηδενικός προκειμένου για εξαγωγές και ενδοκοινοτικές προμήθειες.

Υποχρέωση για καταβολή ΦΠΑ υπάρχει μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

-Κύκλος εργασιών άνω των 50.000 λέβα ( 25.000 ευρώ)

-Ενδοκοινοτικές προμήθειες άνω των 20.000 λέβα ( 10.000 ευρώ)

-Πωλήσεις εξ αποστάσεως άνω των 70.000 λέβα (€ 35.000)

-Ειδικός φόρος κατανάλωσης επιβάλλεται στο αλκοόλ, τα προϊόντα καπνού, τα πολυτελή αυτοκίνητα, τον ηλεκτρισμό και το πετρέλαιο.

Τα Δημοτικά Συμβούλια καθορίζουν, εντός του πλαισίου του νόμου, το ακριβές ύψος των δημοτικών φόρων και τελών :

– Δημοτικός φόρος σε όλα τα ακίνητα από 0,5% έως 2%

– Δημοτικός φόρος μεταβίβασης ακινήτων από 1,3% έως 2,6%.

Η Ελλάδα και η Βουλγαρία έχουν υπογράψει συμφωνία για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σε σχέση με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου (Νόμος 2255/1994, ΦΕΚ 195/18.11.1994).

 Πόσο θα κοστίσει;

(Να σημειωθεί ότι οι τιμές προέκυψαν έπειτα από το ρεπορτάζ)

Η ίδρυση εταιρείας Ε.Π.Ε.(Μονοπρόσωπης ή Πολυπρόσωπης) κοστίζει από 450 ευρώ και περιλαμβάνει:

1.Ετοιμασία όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έναρξη της εταιρείας σας από το Νομικό μας τμήμα.

2.Μετάφραση όλων των δικαιολογητικών στην Ελληνική από Έλληνα διερμηνέα που κατέχει επίσημη άδεια του Υπουργείου Εξωτερικών της Βουλγαρίας

3.Υποβολή των δικαιολογητικών σας στην υπηρεσία Εμπορικού Μητρώου.

4.Παροχή σφραγίδας της εταιρείας σας και λογισμικό έκδοσης τιμολογίων.

– Εταιρείες που λειτουργούν ως μεσάζοντες σ αυτή τη διαδικασία παρέχοντας της εν λόγω υπηρεσίες τους, προσφέρουν έδρα για την εταιρεία του ενδιαφερόμενου στην τιμή των 45 ευρώ εφάπαξ. Έτσι δεν χρειάζεται να γίνει ενοικίαση γραφείου στην Βουλγαρία εάν βέβαια η διοίκηση γίνεται από την Ελλάδα.

– Λογιστική υποστήριξη από 80 ευρώ τον μήνα για τις Μονοπρόσωπες και τις Πολυπρόσωπες Ε.Π.Ε. Για τις αδρανείς εταιρείες 150 ευρώ τον χρόνο.

– Για τις ετήσιες φορολογικές δηλώσεις της εταιρείας σας 90 ευρώ.

– Για την εγγραφή της εταιρείας στο καθεστώς Φ.Π.Α. καθώς επίσης και στην Υπηρεσία Τελωνείου για την έκδοση Διεθνούς Κωδικού (EORI) που είναι απαραίτητος στον εκτελωνισμό προιόντων από ή προς χώρες εκτός Ευρωπαικής Ένωσης 50 ευρώ.

– Συμβολή και συμβουλευτική υπηρεσία στο άνοιγμα του προσωπικού λογαριασμού σε Τραπεζικά Ιδρύματα της Βουλγαρίας για μεγαλύτερη ασφάλεια και απόδοση των χρημάτων, 180 ευρώ.

– Οποιαδήποτε συμβουλευτική υπηρεσία 50 ευρώ.

– Έρευνα μέσω διαδυκτίου συνεργατών στην Βουλγαρία και αποστολή προσφορών για συγκεκριμένα προιόντα που ενδιαφέρουν 60 ευρώ.

– Προφορική διερμηνεία κατά την διάρκεια των συναντήσεών σας 40 ευρώ την ώρα ή 180 ευρώ όταν πρόκειται για ολόκληρη εργάσιμη ημέρα. Η υποστήριξη διερμηνείας γίνεται από Έλληνα υπήκοο που φέρει επίσημη άδεια του υπουργείου Εξωτερικών της Βουλγαρίας.

– Γραπτή μετάφραση των δικαιολογητικών σας από τα Ελληνικά στα Βουλγάρικα και αντίστροφα με 9 ευρώ την σελίδα.

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments