ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ — 09 Φεβρουαρίου 2013
  • Views113

Απόλυτα ικανοποιημένο εμφανίζεται το υπουργείο Ανάπτυξης για τις αποφάσεις σχετικά με το επόμενο ΕΣΠΑ. Όπως αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση του ΥΠΑΑΝ, από τα 18,4 δις που θα πάρει η Ελλάδα (το σημερινό ΕΣΠΑ που διαρκεί έως και φέτος φτάνει τα 20,1 δισ. ευρώ), η μερίδα του λέοντος, 6,31 δισ. ευρώ, θα πάει σε λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, 3,4 δισ. ευρώ θα διοχετευτούν στο ταμείο Συνοχής (έργα υποδομών, ύδρευσης κ.τ.λ.) και 2,5 δισ. ευρώ στις πλέον «ανεπτυγμένες» περιφέρειες, δηλαδή σε αυτές που έχουν κατά κεφαλήν ΑΕΠ υψηλότερο από το 75% του κοινοτικού μέσου όρου.

Το πακέτο διαμορφώνεται ως εξής:
– 14,5 δισ. ευρώ είναι η «βασική» χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
– Επιπλέον 2 δισ. ευρώ θα δοθούν στη συνέχεια λόγω της αναθεώρησης του κριτηρίου ανάπτυξης από το 2010 και μετά (σημειώνεται ότι οι κοινοτικοί κανονισμοί προβλέπουν πως τα λεφτά μοιράζονται με βάση ΑΕΠ της τριετίας 2007 -2009 το οποίο για την Ελλάδα είναι πλέον εντελώς παρωχημένο).
– Ακόμα 1,8 δισ. ευρώ θα δοθεί για επενδύσεις με στόχο την αγροτική ανάπτυξη (π.χ. αγροτουρισμό).
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου:
• Προβλέφθηκε για τις περιφέρειες της Αττικής και της Δυτ. Μακεδονίας σημαντικά αυξημένο ποσοστό συγχρηματοδότησης (80%), σε σχέση με την αρχική πρόταση της Επιτροπής (50% και 60% αντίστοιχα).
• Δόθηκε η δυνατότητα προσαύξησης όλων των ισχυόντων ποσοστών συγχρηματοδότησης κατά 10% στις χώρες που βρίσκονται σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, όπως η Ελλάδα.
• Για τις χώρες αυτές θα ισχύσει μεγαλύτερη προκαταβολή κατά την έναρξη των προγραμμάτων (1,5% τον πρώτο χρόνο, 1,5% το δεύτερο και 1% τον τρίτο αντί για 1%, 1% και 1% αντίστοιχα).
• Μετά την άρση των σχετικών περιορισμών, ο ΦΠΑ, στην περίπτωση που δεν ανακτάται, θα είναι επιλέξιμος για συγχρηματοδότηση, για το σύνολο των παρεμβάσεων.
• Ο αρχικά προβλεφθείς κανόνας Ν+2 χαλάρωσε κατά ένα χρόνο, δίνοντας μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο για την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments