ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ — 14 Ιανουαρίου 2013
  • Views192

Σειρά παραβάσεων, που επισύρουν πρόστιμα, διαπίστωσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών Δικτύων σε ελέγχους που πραγματοποίησαν σε επιχειρήσεις πώλησης καυσόξυλων καθώς και σε επιχειρήσεις παραγωγής και εισαγωγής συσκευών εναλλακτικής θέρμανσης (σόμπες, τζάκια, λέβητες στερεών καυσίμων, θερμοπομπούς,».

Ειδικότερα, η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, στο διάστημα από 7/1/2013 έως 11/1/2013, διενήργησε ελέγχους σε 61 επιχειρήσεις πώλησης καυσόξυλων. Αντικείμενο του ελέγχου ήταν η συμμόρφωση με το νέο τρόπο διακίνησης καυσόξυλων που προβλέπει την πώληση κατ’ όγκο και όχι κατά βάρος. Διαπιστώθηκαν 16 παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 8.000 ευρώ.

Εξάλλου, η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας από την έναρξη της χειμερινής περιόδου πραγματοποίησε 45 έκτακτους ελέγχους σε εταιρείες εισαγωγής, μονάδες παραγωγής, εταιρείες τηλεπωλήσεων κ.λ.π. μηχανημάτων/συσκευών εναλλακτικής θέρμανσης.

Επιθεωρήθηκαν 140 προϊόντα (π.χ. σόμπες και τζάκια ξύλου, σόμπες και τζάκια με pellets, οικιακοί ανεξάρτητοι λέβητες στερεών καυσίμων, λέβητες ζεστού νερού με χρήση πετρελαίου/φυσικού αερίου και pellets, ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα).

Διαπιστώθηκε ότι τα προϊόντα που ελέγχθηκαν σε ποσοστό 60% περίπου παρουσίαζαν έλλειμμα συμμόρφωσης σχετικά τόσο με τις υποχρεωτικές σημάνσεις ασφάλειας, τεχνικής πληρότητας και ενεργειακής απόδοσης, όσο και με τις οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης, και έχει κινηθεί η διαδικασία επιβολής προστίμων.

Σημειώνεται ότι με την ΚΥΑ 6690/2012 ενσωματώθηκαν στο ελληνικό δίκαιο και κατέστησαν υποχρεωτικής εφαρμογής 295 εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα, μεταξύ των οποίων και πέντε που αφορούν τις απαιτήσεις ασφάλειας των συσκευών εναλλακτικής θέρμανσης.

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments