ΝΕΣΤΟΣ — 28 Ιανουαρίου 2013
 • Views190

Σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 1 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 14:00 μ. μ. για να συζητήσουμε και λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου μέλους Επιτροπής Παραλαβής του άρθρου 67 παρ.1 του ΠΔ 28/80. (Εισηγητής Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ιορδανίδης Βασίλειος)
 2. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων μελών Επιτροπής Βεβαίωσης καλής εκτέλεσης  του άρθρου 64 παρ.14 του ΠΔ 28/80. (Εισηγητής Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ιορδανίδης Βασίλειος)
 3. Ορισμός μελών Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης φορολογικών διαφορών Δήμου Νέστου έτους 2012. (Εισηγητής Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ιορδανίδης Βασίλειος)
 4. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας έτους 2012. (Εισηγητής Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ιορδανίδης Βασίλειος)
 5. Ορισμός μελών για τις Επιτροπές Δημοπρασιών, Εκποίησης, Εκμίσθωσης και Αγοράς πραγμάτων του Δήμου έτους 2012. (Εισηγητής Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ιορδανίδης Βασίλειος).
 6. Ορισμός μελών Δ.Σ. Πρωτοβάθμιας Επιτροπής για έλεγχο σταυλισμού ζώων και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων. (Εισηγητής Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ιορδανίδης Βασίλειος)
 7. Ορισμός οργάνου με αρμοδιότητα την υλοποίηση αποφάσεων κλεισίματος των άνευ αδείας λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος. (Εισηγητής Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ιορδανίδης Βασίλειος)
 8. Ορισμός μελών για τη σύσταση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Επιθεώρησης Θεάτρου και Κινηματογράφου. (Εισηγητής Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ιορδανίδης Βασίλειος)
 9. Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής  Παιδείας. (Εισηγητής Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ιορδανίδης Βασίλειος)
 10. Ορισμός μελών Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Νέστου. (Εισηγητής Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ιορδανίδης Βασίλειος)
 11. Ορισμός εκπροσώπων για ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις. (Εισηγητής Πρόεδρος  Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ιορδανίδης Βασίλειος)
 12. Ορισμός μελών για συγκρότηση Επιτροπών: α) πολυσύχναστων παραλιών – λουτρικών εγκαταστάσεων και β) χορήγησης αδειών εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής. (Εισηγητής Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ιορδανίδης Βασίλειος)
 13. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2011.(Εισηγητής Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Κεραμωτής – Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Λεπίδας Γεώργιος)
 14. Έγκριση παραχώρησης χώρου στέγασης του Ι.Κ.Α σε κτίριο του Δήμου Νέστου. (Εισηγητής Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ιορδανίδης Βασίλειος)
 15. Περί αναπροσαρμογής δικαιώματος βοσκής.(Εισηγήτρια Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Μερσίνογλου Αναστασία)
 16. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.(Εισηγήτρια Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Μερσίνογλου Αναστασία)
 17. Γνωμοδότηση για την μίσθωση μέσω δημοπρασίας δημόσιου λατομικού χώρου έκτασης 34.971,00 τ. μ. στη θέση «Στεγνό» της Τ.Κ. Δυσβάτου του Δήμου Νέστου. (Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Ζελελίδης Μιχάλης)
 18. Περί έγκρισης παραχώρησης μη λειτουργούντος Δημοτικού Σχολείου Στεγνού στον Πολιτιστικό Λαογραφικό Σύλλογο «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»., τ. μ. στη θέση «Στεγνό» της Τ.Κ. Δυσβάτου του Δήμου Νέστου. (Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Ζελελίδης Μιχάλης)
 19. Ορισμός φορέα λειτουργίας του κτιρίου «ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ» του εργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων και λοιπών υποστηρικτικών μέτρων ανάπλασης στη Τ.Κ. Λεκάνης του Δήμου Νέστου». (Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Ζελελίδης Μιχάλης)
 20. Έγκριση υποβολής πρότασης για την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Βιοκλιματική Αναβάθμιση, Πλατεία Προαστείου στην Δ.Κ. Χρυσούπολης του Δήμου Νέστου» και δημόσια δαπάνη 855.709,68 ευρώ (με Φ.Π.Α. 23 %). Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 54. πρόσκλησης του Ε.Φ.Δ. ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Αειφόρος Ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης» και ειδικότερα στις κατηγορίες Πράξεων: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ», του Π.Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ. (Εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Ζελελίδης Μιχάλης).

 

Με Τιμή

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου

 

 

 

                                                                    ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments