ΚΑΒΑΛΑ — 19 Μαΐου 2012
  • Views184

Με ανακοίνωση που εξέδωσε η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας,

1. Προσκαλούνται για τεχνικό έλεγχο όλες οι δίκυκλες μοτοσικλέτες, στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας κατόχου ή ως έδρα επιχείρησης κατόχου η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας και ταξινομήθηκαν πρώτη φορά σαν καινούργιες μέχρι 1-6-2008, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα :

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Κ Μ 0 01- 9 9 9
Κ Ν 0 0 1- 9 9 9
Από 1/06/2012 έως 30/06 /2012
Κ Β Α 001 – 9 9 9
Μοτοσικλέτες που ταξινομήθηκαν σε άλλους νομούς
της χώρους και έχουν έδρα τη συγκοινωνιακή περιοχή
Καβάλας και ο αριθμός κυκλοφορίας λήγει σε (1) ένα
Από 01/07/2012 έως 31 /07./2012
ΚΒΕ 001- 9 9 9
Μοτοσικλέτες που ταξινομήθηκαν σε άλλους νομούς της
χώρους και έχουν έδρα τη συγκοινωνιακή περιοχή
Καβάλας και ο αριθμός κυκλοφορίας λήγει σε (2) δυο
Από 01/08/2012 έως 31 /08/2012
ΚΒΖ 001- 9 9 9
Μοτοσικλέτες που ταξινομήθηκαν σε άλλους νομούς της
χώρους και έχουν έδρα τη συγκοινωνιακή περιοχή
Καβάλας και ο αριθμός κυκλοφορίας λήγει σε (3) τρια
Από 01/09/2012 έως 30 /09/2012
ΚΒΗ 001- 9 9 9
Μοτοσικλέτες που ταξινομήθηκαν σε άλλους νομούς της
χώρους και έχουν έδρα τη συγκοινωνιακή περιοχή
Καβάλας και ο αριθμός κυκλοφορίας λήγει σε (4) τέσσερα
Από 01/10/2012 έως 31/10/2012
ΚΒΚ 001- 9 9 9
Μοτοσικλέτες που ταξινομήθηκαν σε άλλους νομούς της
χώρους και έχουν έδρα τη συγκοινωνιακή περιοχή
Καβάλας και ο αριθμός κυκλοφορίας λήγει σε(5) πέντε
Από 01/11/2012 έως 30/11/2012

2. Οι δίκυκλες μοτοσικλέτες που έχουν ταξινομηθεί από 01- 06 -2008 και μετά ως καινούργιες, υποχρεούνται να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο μετά από τέσσερα έτη από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας, με προθεσμία από τρεις (3) εβδομάδες πριν έως μία (1) εβδομάδα μετά την ημερομηνία αυτή.

3. Οι δίκυκλες εκπαιδευτικές μοτοσικλέτες έχουν υποχρέωση αρχικού τεχνικού ελέγχου άμεσα και περιοδικού τεχνικού ελέγχου κάθε έτος.

4. Για την πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα μεταχειρισμένης μοτοσικλέτας και στη συνέχεια την έκδοση άδειας κυκλοφορίας καθώς και για την τυχόν μεταβίβαση μοτοσικλέτας από 01-06-2012, απαιτείται η προσκόμιση της για τεχνικό έλεγχο σε εξουσιοδοτημένο Ιδιωτικό ΚΤΕΟ και η κατάθεση (μαζί με τα άλλα προβλεπόμενα δικαιολογητικά) επικυρωμένου φωτοαντιγράφου δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) δικύκλου.

5. Οι δίκυκλες μοτοσικλέτες που θα αντικαταστήσουν τις πινακίδες τους από 01-06-2012 και μετά, θα προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με τον παλαιό αριθμό κυκλοφορίας.

6. Οι δίκυκλες μοτοσικλέτες που αλλάζουν συγκοινωνιακή περιοχή και προέρχονται από νομό που δεν λειτουργεί ΚΤΕΟ ΙΚΥΚΛΝ ή προέρχονται από νομό που λειτουργεί ΚΤΕΟ ΙΚΥΚΛΝ αλλά μέχρι την ημερομηνία αλλαγής της συγκοινωνιακής περιοχής δεν είχαν υποχρέωση ελέγχου από ΚΤΕΟ, έχουν υποχρέωση Τεχνικού Ελέγχου σε προθεσμία 3 μηνών από την ημερομηνία εκδόσεως της νέας άδειας κυκλοφορίας και αλλαγής της διεύθυνσης κατοικίας με δηλούμενη διεύθυνση κατοικίας το Νομό Καβάλας

7. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Ιδιωτικό ΚΤΕΟ που έχει εξουσιοδοτηθεί από την υπηρεσία μας, για τον Τεχνικό Έλεγχο ικύκλων για τονπρογραμματισμό της ημερομηνίας Τεχνικού Ελέγχου.

8. Ο κάτοχος δίκυκλης μοτοσικλέτας ο οποίος την προσκομίζει εκπρόθεσμα για περιοδικό τεχνικό ή επαναληπτικό έλεγχο, υπόκειται στην καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους σύμφωνα με το Ν.1350/1983

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments