ΔΡΑΜΑ — 17 Ιουνίου 2013
  • Views181

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την χορήγηση των επαγγελματικών αδειών, την αριθ. οικ 209/21-1-2013 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αν. Μακ. Θράκης για συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής ασκήσεως επαγγέλματος και του άρθρου 15 παρ. 2 του Ν. 3982/2011, ορίζονται οι ημέρες διεξαγωγής των εξετάσεων για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος των υπο­ψήφιων των περιοχών μόνιμης κατοικίας αρμοδιότητος της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, για το B΄ ΕΞΑΜΗΝΟ του ΕΤΟΥΣ 2 0 1 3  ως εξής:

 

Εξέταση

Ημερομηνία

1η

9 Ιουλίου 2013

2η

8 Αυγούστου 2013

3η

3 Σεπτεμβρίου 2013

4η

1 Οκτωβρίου 2013

5η

5 Νοεμβρίου 2013

6η

3 Δεκεμβρίου 2013

  • Όταν ο αριθμός των αιτήσεων των υποψηφίων είναι μεγάλος, η Εξεταστική Επιτροπή Άσκησης Επαγγέλματος, μπορεί να συνέλθει εκτάκτως και για δεύτερη φορά στον ίδιο μήνα.
  • Σε περίπτωση που για υπηρεσιακούς λόγους προκύψει αδυναμία πραγματοποίησης των εξετάσεων στις καθορισμένες ημερομηνίες, τα επαγγελματικά σωματεία και οι υποψήφιοι θα ειδοποιούνται έγκαιρα για την νέα ημερομηνία των εξετάσεων.
  • Στα επαγγελματικά Σωματεία που κοινοποιείται το πρόγραμμα αυτό, παρακαλούνται για τον ορισμό εκ­προσώπου των που θα παρευρίσκεται κατά τις εξετάσεις των υποψήφιων, που καλύπτει ο κλάδος τους.
  • Τυχόν απουσία εκπροσώπου με υπαιτιότητα του Επαγγελματικού Σωματείου δεν αποτελεί κώλυμα για τη διεξαγωγή των εξετάσεων.
  • Στον εκπρόσωπο του επαγγελματικού Σωματείου δεν δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις και η παρεμβολή του στο έργο της επιτροπής με οποιοδήποτε τρόπο.
  • Οι εξετάσεις θα διεξάγονται στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, Γραφεία Δ/νσης Ανάπτυξης, στο Διοικητήριο στην Δράμα.
Print Friendly

Share

About Author

webmaster

(0) Readers Comments