ΔΡΑΜΑ — 07 Ιανουαρίου 2013
  • Views179

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την χορήγηση των επαγγελματικών αδειών, την αριθ. οικ. 4851 /28-12-2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αν. Μακ. Θράκης για συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής ασκήσεως επαγγέλματος και του άρθρου 15 παρ. 2 του Ν. 3982/2011, ορίζονται οι ημέρες διεξαγωγής των εξετάσεων για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος των υποψήφιων των περιοχών μόνιμης κατοικίας αρμοδιότητος της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, για το Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ του ΕΤΟΥΣ 2 0 1 3 ως εξής:

[table id=4 /]

Όταν ο αριθμός των αιτήσεων των υποψηφίων είναι μεγάλος, η Εξεταστική Επιτροπή Άσκησης Επαγγέλματος, μπορεί να συνέλθει εκτάκτως και για δεύτερη φορά στον ίδιο μήνα. Σε περίπτωση που για υπηρεσιακούς λόγους προκύψει αδυναμία πραγματοποίησης των εξετάσεων στις καθορισμένες ημερομηνίες, τα επαγγελματικά σωματεία και οι υποψήφιοι θα ειδοποιούνται έγκαιρα για την νέα ημερομηνία των εξετάσεων.
Στα επαγγελματικά Σωματεία που κοινοποιείται το πρόγραμμα αυτό , παρακαλούνται για τον ορισμό εκπροσώπου των που θα παρευρίσκεται κατά τις εξετάσεις των υποψήφιων , που καλύπτει ο κλάδος τους .
Τυχόν απουσία εκπροσώπου με υπαιτιότητα του Επαγγελματικού Σωματείου δεν αποτελεί κώλυμα για τη διεξαγωγή των εξετάσεων .

Στον εκπρόσωπο του επαγγελματικού Σωματείου δεν δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις και η παρεμβολή του στο έργο της επιτροπής με οποιοδήποτε τρόπο .
Οι εξετάσεις θα διεξάγονται στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, Γραφεία Δ/νσης Ανάπτυξης, στο Διοικητήριο στην Δράμα

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΙΑΡΧΗΣ
Ιωάννης Ξανθόπουλος

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments