ΚΟΙΝΩΝΙΑ — 05 Απριλίου 2013
  • Views150

Δωρεάν επαγγελματική κατάρτιση σε 1.000 ανέργους, εργαζομένους ή αυτοαπασχολουμένους ηλικίας από 25 έως και 50 ετών, με την αποκλειστική χρηματοδότηση της εταιρείας Παπαστράτος ΑΒΕΣ, θα προσφέρει πρόγραμμα του Ινστιτούτου Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ).

Το πρόγραμμα «Προετοιμάσου για το αύριο» απευθύνεται σε όσους θέλουν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους ή να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις προκειμένου να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά εργασίας, σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα.

Αφορά αποφοίτους Λυκείου, ΙΕΚ, ΤΕΙ και ΑΕΙ και με σχετική προϋπηρεσία, όπου η παρακολούθηση του προγράμματος το απαιτεί.

Η διάρκεια των επιμορφωτικών προγραμμάτων θα ποικίλλει ανά πρόγραμμα από 24 έως και 60 διδακτικές ώρες και από το σύνολο των ωρών αυτών το 50% θα αφορά τη θεωρία και το 50% την πρακτική, ενώ θα πραγματοποιούνται σε επαναλαμβανόμενους κύκλους ανάλογα με την πληρότητα των τμημάτων ανά τρίμηνο.

Τα γνωστικά αντικείμενα των προγραμμάτων τα οποία θα διατίθενται στους ενδιαφερομένους καθ’ όλη τη διάρκεια του 2013 αφορούν τις ειδικότητες: Ενεργειακών επιθεωρητών, Συγκολλήσεις ΕΝ287-1 με ηλεκτρόδιο, Τεχνικών ασφαλείας Β’ κατηγoρίας, Πληροφορικής, Γραμματέων διευθύνσεων, Σχεδίασης με χρήση autocad, Τεχνικών συντήρησης καυστήρων και λεβήτων,
Τεχνικών ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με HD 384, Τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων, Πωλητών σε περιόδους κρίσης, Προσωπικού ιδιωτικής ασφάλισης (security), Βusiness English I &II, Tεχνικά Αγγλικά, Οργάνωση αποθήκης, Βοηθών λογιστών, Μελών
πληρώματος σκαφών αναψυχής, Μπουφετζή, Σερβιτόρου, Διοργανωτή τουριστικών πακέτων, Οικοξεναγού, Διοργανωτή πολιτιστικού τουρισμού, Διοργανωτή γαστρονομικού τουρισμού, Οροφοκόμου, Ηλεκτρολόγου αυτοκίνητων, Μηχανικού αυτοκίνητων, Coaching πωλήσεων, Συνοδών υπερηλίκων, Νοσηλευτών, Οικονομικών για μη οικονομικούς ,Τεχνικού συντήρησης φωτοβολταϊκών συστημάτων, ηλιοθερμικών εγκαταστάσεων, φυσικοχημικών μεθόδων επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων και τέλος ολοκληρωμένων μεθόδων ασφάλειας μεταφορών.

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση θα διεξαχθεί από τις 25 Απριλίου έως και τις 25 Ιουλίου 2013 και η δεύτερη από τις 10 Σεπτεμβρίου έως και τις 10 Δεκεμβρίου 2013. Όσοι παρακολουθήσουν τα προγράμματα θα λάβουν, μετά την επιτυχή συμμετοχή τους
σε γραπτές εξετάσεις, πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης.

Τα προγράμματα θα διεξαχθούν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο, Πάτρα και Αλεξανδρούπολη, σε πιστοποιημένες εγκαταστάσεις του ΙΒΕΠΕ.

Όσον αφορά τη διαδικασία επιλογής των συμμετεχόντων, η συμμετοχή τους θα γίνει μέσω
ηλεκτρονικής αίτησης και εφόσον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός ατόμων για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης θα διενεργείται μια πρώτη επιλογή με βάση τα τυπικά προσόντα – που θα αναγράφονται στη φόρμα – και τις προϋποθέσεις που θα απαιτούν οι προδιαγραφές του σεμιναρίου.

Συγκεκριμένα, τα κοινωνικά κριτήρια θα είναι η οικογενειακή κατάσταση του ενδιαφερομένου, η ηλικία, αν προέρχεται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες καθώς και ο χρόνος ανεργίας. Στη δεύτερη φάση της επιλογής θα γίνεται εξατομικευμένη προσέγγιση των υποψηφίων και θα χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα κριτήρια που θα διασφαλίζουν την αδιάβλητη και αντικειμενική επιλογή των υποψηφίων, όπως το επίπεδο γραμματικών γνώσεων, εάν έχουν γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης και τυχόν προϋπηρεσία σε παρεμφερή εργασία με το αντικείμενο της κατάρτισης.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να βρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις, τα κοινωνικά και ειδικά ανά αντικείμενο κριτήρια επιλογής καθώς και να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης στη διεύθυνση www.ivepe.gr.

Print Friendly

“Ομάδα Γονεών” ΤΕΒΑ

“Ομάδα Γονεών” ΤΕΒΑ

Οκτώβριος 25, 2016

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments