ΚΑΒΑΛΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ — 30 Μαΐου 2012
 • Views173

Σε υλοποίηση πρωτοβουλίας που ανέλαβε πριν δύο περίπου μήνες το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας, κατατέθηκε στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας ΑΜΘ η κοινή Πρόταση χρηματοδότησης Τοπικού Σχεδίου για την Απασχόληση νέων Επιστημόνων με τον τίτλο «Συγκράτηση Νέων Επιστημόνων στην Περιφέρεια».

Στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με τον Διακριτικό Τίτλο «ΑΣ ΣΥΝΕΠΩΣ Περιφέρεια» συμμετέχουν τα Επιμελητήρια και οι Επιστημονικοί Σύλλογοι της Καβάλας και της Δράμας, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ και το ΚΕΚ της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Η Πράξη η οποία εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» έχει προϋπολογισμό 780.308 Ευρώ.

Αντικείμενο των Προγραμμάτων ΤοπΣΑ  που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών Φορέων με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για ανέργους.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη της προτεινόμενης Πράξης αποτελείται από τους ακόλουθους εταίρους, από τους οποίους θα προκύψουν αντίστοιχες ομάδες ωφελουμένων:

– Συντονιστής Εταίρος: Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία «Μηχανικοί για την Κοινωνία»

– Εταίρος 1   : Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας

– Εταίρος 2   : Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας

– Εταίρος 3   : Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας

– Εταίρος 4   : Δικηγορικός Σύλλογος Δράμας

– Εταίρος 5   : Δικηγορικός Σύλλογος Καβάλας

– Εταίρος 6   : Ιατρικός Σύλλογος Δράμας

– Εταίρος 7   : Ιατρική Εταιρία Καβάλας

– Εταίρος 8   : Φαρμακευτικός Σύλλογος Δράμας

– Εταίρος 9   : Φαρμακευτικός Σύλλογος Καβάλας

– Εταίρος 10 : Οδοντιατρικός Σύλλογος Δράμας

– Εταίρος 11 : Οδοντιατρικός Σύλλογος Καβάλας

– Εταίρος 12 : Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

– Εταίρος 13 : Περιφερειακό Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

– Εταίρος 14 : Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας


Ο Συντονιστής Εταίρος που θα αναλάβει και τη διαχείριση του έργου αξιοποιώντας τις γνώσεις και δεξιότητες των μελών του, είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρία που δημιουργήθηκε από το ΤΕΕ-ΑΜ και ενεργούς Συλλόγους ειδικοτήτων μηχανικών (Αρχιτέκτονες Τοπογράφοι, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Καβάλας και Δράμας) καθώς και την ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΜ (Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπάλληλων Διπλωματούχων Ανώτατων Σχολών Ανατολικής Μακεδονίας).

Πρέπει να επισημανθεί ότι η υλοποίηση του έργου δίνει για πρώτη φορά την ευκαιρία στους Επιστημονικούς Φορείς της Καβάλας και της Δράμας να συνεργαστούν σε πραγματική βάση (και όχι σε επίπεδο προθέσεων και διακηρύξεων), με απτά προσδοκώμενα αποτελέσματα που εξυπηρετούν τον κοινό στόχο της προώθησης της απασχόλησης των νέων επιστημόνων και τη συγκράτησή τους στην Περιφέρεια. Το γεγονός αυτό δημιουργεί προϋποθέσεις για διεύρυνση και εμβάθυνση αυτής της συνεργασίας και για την καθιέρωσή της σε συνεχή πρακτική στο άμεσο μέλλον.

Η περιοχή παρέμβασης του έργου εντοπίζεται στους Νομούς Καβάλας και Δράμας της Περιφέρειας ΑΜΘ (Περιφερειακές Ενότητες Δράμας, Θάσου και Καβάλας). Οι δύο αυτοί Νομοί, πέραν της χωρικής και φυσικής γειτνίασής τους, παρουσιάζουν και έντονα στοιχεία λειτουργικής αλληλοσυμπληρωματικότητας και συνεργειών.

Η μετανάστευση νέων επιστημόνων για εργασία στα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά κυρίως στο εξωτερικό, χωρίς να είναι καινούργιο φαινόμενο για τη χώρα μας, αρχίζει να παίρνει τον τελευταίο καιρό διαστάσεις επιδημίας. Παρότι τις τελευταίες δεκαετίες, η ιδέα της εγκατάσταση στο εξωτερικό για εργασία έστω και για περιορισμένο διάστημα, ήταν ιδιαίτερα θελκτική ανάμεσα στους ανθρώπους με ανώτατη εκπαίδευση, κυρίως για λόγους απόκτησης εμπειριών αλλά και διεύρυνσης του πολιτισμικού τους κεφαλαίου, τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης φαίνεται να μετατρέπεται σε μία από τις λίγες ρεαλιστικές επιλογές για επαγγελματική αποκατάσταση.

Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν τη σοβαρότητα του προβλήματος της «διαρροής εγκεφάλων» (brain drain) και της στέρησης από την περιφερειακή οικονομία ενός πολύτιμου κεφαλαίου σε ανθρώπινο δυναμικό.

Αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημαντικότητα του προβλήματος, η Αναπτυξιακή Σύμπραξη σχεδίασε το έργο «Συγκράτηση νέων επιστημονικών στην Περιφέρεια» με σκοπό να παρασχεθούν στους νέους επιστήμονες εφόδια γνώσεων και εμπειρίας, ώστε:

 • Να αυξηθούν οι πιθανότητές τους για εξεύρεση εργασίας στην Περιφέρεια είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως στελέχη υφιστάμενων επιχειρήσεων

 • Να ανασχεθεί το ρεύμα της μετανάστευσής τους

 • Να συμβάλλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη, με την παρουσία τους και τη δουλειά τους στον τόπο τους

Η Ομάδα στόχου είναι νέοι επιστήμονες απόφοιτοι ΑΕΙ και συγκεκριμένα: μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων, γεωτεχνικοί, οικονομολόγοι, νομικοί και επιστήμονες του κλάδου υγείας  (γιατροί, φαρμακοποιοί και οδοντίατροι). Η επιλογή των ειδικοτήτων αυτών καλύπτει το συντριπτικό ποσοστό του επιστημονικού δυναμικού της περιοχής παρέμβασης και οδηγεί στην σύνθεση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης στην οποία συμμετέχουν όλοι οι θεσμικοί εκπρόσωποί τους (Επιστημονικά Επιμελητήρια, και Δικηγορικοί, Ιατρικοί, Φαρμακευτικοί και Οδοντιατρικοί Σύλλογοι).

Ο αριθμός των ωφελούμενων νέων επιστημόνων είναι 124 και η ενδεικτική κατανομή στις συμμετέχουσες ειδικότητες είναι:

 • Μηχανικοί: 20

 • Γεωτεχνικοί: 20

 • Οικονομολόγοι: 20

 • Νομικοί: 16

 • Γιατροί: 16

 • Φαρμακοποιοί: 16

 • Οδοντίατροι: 15

Το Σχέδιο «ΣΥΝΕΠΩΣ Περιφέρεια» περιλαμβάνει μελέτες-εργαλεία για τους νέους επιστήμονες, δικτύωση, κατάρτιση και επιμόρφωση. Η κατάρτιση και η επιμόρφωση αναφέρονται σε θεματολογία κοινή για όλες τις ειδικότητες ενώ η συμβουλευτική-υποστήριξη περιλαμβάνει συγκεκριμένα ειδικά πρακτικά θέματα που σχετίζονται τόσο με την ειδικότητά τους όσο και με το «επιχειρείν».

Προσδοκώμενο αποτέλεσμα της Πράξης «ΣΥΝΕΠΩΣ Περιφέρεια» είναι η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ του ωφελούμενου-διπλωματούχου και του ωφελούμενου-επιχειρηματία ή στελέχους επιχείρησης και η αποτελεσματική προετοιμασία των νέων επιστημόνων για την άμεση είσοδό τους στην αγορά εργασίας.

Θεμελιώδες χαρακτηριστικό του προτεινόμενου Σχεδίου είναι η δημιουργία προϊόντων που θα μπορούν να διατηρηθούν και να είναι χρήσιμα και μετά το πέρας του έργου, προκειμένου να αξιοποιούνται και από τους νέους διπλωματούχους που θα αποφοιτούν στο μέλλον.

Οι εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης που για πρώτη φορά συνεργάζονται σε παρόμοια κλίμακα και σε πρακτικά συγκεκριμένο πεδίο, εκφράζουν τη θέλησή τους να διατηρήσουν τη συνεργασία τους για την συγκράτηση των νέων επιστημόνων στην Περιφέρεια και μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης του Σχεδίου.

Επιδίωξη του έργου είναι η παρακίνηση ωφελουμένων για δημιουργία Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού (από μία στην Καβάλα και στη Δράμα) που θα καλύψει την ανάγκη των τοπικών επιχειρήσεων για ολοκληρωμένη επιστημονική υποστήριξη (συμβουλευτική, νομική, διοικητική, φοροτεχνική, προώθησης προϊόντων).

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments