• Views124

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=BmU50ixP71A[/tube]

Μπορεί η περιοχή της Ξάνθης να ακολουθεί στον τουρισμό, μόνο τις παραδοσιακές οδούς και να υπολείπεται σε προβολή και ενέργειες προώθησης, όμως υπάρχουν περιοχές της ΑΜΘ, αρκετά πιο ανεπτυγμένες και άρα με καλύτερα αντανακλαστικά.
Αυτό προκύπτει από τις απόψεις που εκφράζουν στο XanthiPress.gr, παράγοντες του Τουρισμού από την ευρύτερη περιοχή και, κυρίως, από την Καβάλα. Αυτό που ζητούν είναι η προβολή του θεσμού του Καρναβαλιού και κυρίως της Μεγάλης Παρέλασης, στο εξωτερικό. Το επίκεντρο φυσικά δεν μπορεί να είναι άλλο από τη Βουλγαρία και γιαυτό προτείνεται να λειτουργήσει φέτος πλήρες μενού της ιστοσελίδας του καρναβαλιού στα Αγγλικά, έστω, αν δεν είναι δυνατόν να υπάρχει στα Βουλγάρικα.

Γεμίζουν ξενοδοχεία στην Καβάλα με Βούλγαρους Τουρίστες για το Ξανθιώτικο Καρναβάλι !

Μάλιστα οι επιχειρηματίες του τουρισμού από την Καβάλα αναφέρουν στις γειτονικές περιοχές, ακόμη και χωρίς την προβολή στο εξωτερικό, τις ημέρες του Καρναβαλιού, έχουν φιλοξενήσει πολυάριθμα γκρουπ τουριστών ακόμη και 60 ή 70 ατόμων γεμίζοντας αρκετά ξενοδοχεία την ώρα που στην ίδια την Ξάνθη, παρατηρούνται μεμονωμένες επισκέψεις Βουλγάρων τουριστών για το Καρναβάλι. Αυτό γιατί αξιοποιούν το ίντερνετ ως μέσο επικοινωνίας και προσέλκυσης των πελατών με εντυπωσιακά αποτελέσματα
Ξεκινά την υλοποίηση της η Πράξη «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “ΑΡΣΙΝΟΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ”», η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης 7: «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Η Πράξη «ΑΡΣΙΝΟΗ» περιλαμβάνει την δημιουργία Αναπτυξιακής Σύμπραξης για τη μελέτη και εφαρμογή μέτρων συμβουλευτικής, κατάρτισης και τεχνικής υποστήριξης προς 25 άνεργες γυναίκες που ζουν στη Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στην απασχόληση μέσω της σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Κοινωνικής Φροντίδας
Με ιδιαίτερα σημαντικά αποτελέσματα πραγματοποιήθηκε Διεθνές συνέδριο στην Αθήνα στις 24 Ιανουαρίου 2013 με το οποίο «έκλεισε» το project LEDOS (Learning and Developing our Skills), με επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και εταίρους την Περιφέρεια του Ούστι από την Τσεχία, το Δήμο Γιάλοβας από την Τουρκία και το Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη από την Αθήνα.
Το project LEDOS εντάχθηκε και συγχρηματοδοτήθηκε απευθείας από το πρόγραμμα/χρηματοδοτικό εργαλείο PROGRESS της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Στόχος του προγράμματος ήταν να εντοπιστούν οι ανάγκες γυναικών με περιορισμένες δυνατότητες που ζουν στον ορεινό όγκο, ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες τους και να προχωρήσουν σε επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Το Επιμελητήριο Δράμας συμμετέχει ως εταίρος στην «Αναπτυξιακή Σύμπραξη: Εργασία-ΑΜΚΕ» που υλοποιεί το Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες (ΤΟΠΕΚΟ) στο Νομό Δράμας. Στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Στόχος η δουλειά», στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη.
1. Στόχοι/αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της Πράξης:
Μέσω της υλοποίησης της Πράξης επιδιώκεται η προώθηση στην απασχόληση 85 ανέργων προερχόμενων από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες
• μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών
• ειδικές κατηγορίες γυναικών με έμφαση στις μονογονεϊκές οικογένειες
• άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια
• μετανάστες και παλιννοστούντες στον Νομό Δράμας
Ειδικότερα από τους 85 ωφελούμενους,
– οι 14 θα ιδρύσουν νέα επιχείρηση
– οι 60 θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις και θα υπογράψουν συμβάσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας
– ο ένας θα ιδρύσει μια κοινωνική επιχείρηση.
2. Δικαίωμα συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της Πράξης έχουν οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν αθροιστικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
α) να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας.
β) να είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, δηλαδή του Νομού Δράμας
γ) να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω Κατηγορίες Ευάλωτων Ομάδων:
• Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα
• Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια
• Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
• Μετανάστες και παλιννοστούντες στον Νομό Δράμας
3. Αιτήσεις και Δικαιολογητικά Συμμετοχής:
Υποχρεωτικά:
1. Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής
2. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
3. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή σχετική υπεύθυνη δήλωση
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή υπεύθυνη δήλωση
5. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας σε ισχύ
6. Βεβαίωση Εξατομικευμένης Προσέγγισης από τον ΟΑΕΔ
7. Φωτοτυπία του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας
Προαιρετικά (εφόσον υπάρχουν):
8. Φωτοτυπία πτυχίου σπουδών / ξένων γλωσσών
9. Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης
10. Βιογραφικό σημείωμα
4. Προθεσμίες και Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής:
Όσοι/ες επιθυμούν να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής στις δράσεις που περιλαμβάνει η Πράξη μπορούν, αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου –εφόσον η εξουσιοδότηση έχει θεωρηθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής τους από δημόσια αρχή- να προσέρχονται από 01/02/2013 έως 28/02/2013, προσκομίζοντας δικαιολογητικά συμμετοχής και να καταθέτουν αίτηση στην ακόλουθη διεύθυνση:
– Επιμελητήριο Δράμας από τις 11:00 – 15:00
Λαμπριανίδου 40, 66100, Δράμα, τηλ. 25210 22750
Εναλλακτικά, οι αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση, με συστημένη επιστολή.
Προσοχή – Στη συγκεκριμένη περίπτωση η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου δε λαμβάνεται υπόψη. Όσες αιτήσεις υποβληθούν ταχυδρομικά, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες μόνο αν παραληφθούν και πρωτοκολληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων και τα σχετικά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος στις ιστοσελίδες των Εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Α.Σ. ΕΡΓΑΣΙΑ:
www.dramanet.gr www.teikav.edu.gr

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments