ΚΟΙΝΩΝΙΑ — 21 Ιανουαρίου 2013
  • Views157

Δελτίο τύπου: AΡΩΓΗ ΑΜΚΕ.

Η AΡΩΓΗ ΑΜΚΕ απόλυτα συνεπής στις δεσμεύσεις της να χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο εργαλείο για την καταπολέμηση της ανεργίας, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Έντεκα (11) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π. 1.103/1/2013) στην περιφερειακή ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθούν για επτά μήνες (7) ο εξής αριθμός ατόμων, Πέντε (5) Ημερήσιοι Φύλακες, Ένας (1) Νυχτοφύλακες, Ένας (1) Αρχαιολόγος, Ένας (1) Καθαριστής, Τρεις (3) Εργατοτεχνίτες στην ΙΗ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

Η ανακοίνωση της ΚΟΧ.Π. 1.103/1/ 2013 θα υπάρχει αναρτημένη:

– στην ιστοσελίδα (www.arogiamke.gr) και στα γραφεία του Δικαιούχου.

– σε όλα τα δημοτικά καταστήματα του δήμου όπου υλοποιείται το πρόγραμμα

– σε όλα τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ της περιφερειακής ενότητας στην οποία υλοποιείται το πρόγραμμα

– στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισμού & Τουρισμού (http://ep.culture.gr).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 18/01/2013 και τελειώνει στις 27/01/2013 (καταληκτική ημερομηνία).

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments