ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ — 30 Ιουνίου 2012
  • Views1145

Στις αρχές Ιουνίου 2012 ιδρύθηκε στην Θεσσαλονίκη το ΕλληνοΒουλγαρικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βορείου Ελλάδος ως παράρτημα του Ελληνο-Βουλγαρικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου που εδρεύει στην Αθήνα. 

Η ύπαρξη του επιμελητηρίου αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τις επιχειρήσεις της Θράκης που επιθυμούν να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους στη Βουλγαρία, ενώ όπως είναι γνωστό, πολλές από αυτές δραστηριοποιούνται εδώ και χρόνια στη γειτονική χώρα. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως η επίσημη έναρξη λειτουργίας του Επιμελητηρίου θα γίνει στη Θεσσαλονίκη στις 5 Ιουλίου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας κ. Rosen Plevneliev.

Ο Πρόεδρος του  ΕλληνοΒουλγαρικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Βορείου Ελλάδος Δρ. Χρήστος Καζαντζής  τονίζει μεταξύ άλλων:

Η ένταξη της Βουλγαρίας στην Ε.Ε. το 2007  σηματοδότησε νέες εξελίξεις στην περιοχή των Βαλκανίων και ουσιαστικά αναθέρμανε τις σχέσεις με την Ελλάδα. Οι μακροχρόνιες σχέσεις, σε όλα τα επίπεδα, με την Ελλάδα απόκτησαν νέες προοπτικές και η σωστή εκμετάλλευση των συνθηκών, υπό το πρίσμα της ΕΕ, οδήγησαν στην περαιτέρω βελτίωση του ρόλου της Ελλάδας στην περιοχή. Η Βουλγαρία ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί μία δυναμική αγορά με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.  Η Ελλάδα κατέχει στη Βουλγαρική αγορά υψηλή θέση τόσο σε αριθμό επενδύσεων όσο και σε ύψος κεφαλαίων. Επίσης, η Βουλγαρία παραμένει εδώ και πολλά χρόνια μια από τις σημαντικότερες αγορές για τις Ελληνικές εξαγωγές.

Το έργο του ΕλληνοΒουλγαρικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Βορείου Ελλάδος  αναμένεται να εδραιώσει περαιτέρω τη σχέση συνεργασίας των δύο χωρών, να διευκολύνει την ίδρυση νέων Ελληνικών εταιρειών και να υποστηρίξει την λειτουργία των επιχειρήσεων που ήδη δραστηριοποιούνται στην γειτονική χώρα. Η συγκέντρωση και παροχή αξιόπιστων πληροφοριών γύρω από τις εξελίξεις στους εμπορικούς, οικονομικούς, νομικούς και  τουριστικούς τομείς, η διοργάνωση συναντήσεων, συμποσίων, συνδιασκέψεων, εμπορικών αποστολών και κάθε είδους επαφών για την εκπλήρωση των σκοπών του, η προώθηση και η διαμεσολάβηση για τη σύναψη οικονομικών, τουριστικών και μορφωτικών σχέσεων μεταξύ προσώπων, επιχειρήσεων και ενδιαφερομένων φορέων, οργανισμών, οργανώσεων, ιδρυμάτων και επιχειρήσεων της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, η διατήρηση και καλλιέργεια καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων αυτών είναι από τους βασικούς στόχους του Επιμελητηρίου. Παρέχει σοβαρές επιχειρηματικές πληροφορίες, εξειδικευμένη υποστήριξη σε κάθε επιχειρηματία με διαπιστευμένους μεταφραστές και διερμηνείς καθώς επίσης και  υπηρεσίες γραμματείας για τα μέλη του.

Επίσης ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει στην υποστήριξη επίλυσης  διαφορών μεταξύ φορέων, οργανισμών, ιδρυμάτων, και επιχειρήσεων υποστηρίζοντας τα συμφέροντα των μελών του.

Μέλος του Επιμελητηρίου μπορεί να γίνει οποιαδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, που εγγράφεται με αίτησή του και έχει την έδρα στην Ελλάδα ή στη Βουλγαρία.

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments