ΚΟΙΝΩΝΙΑ — 27 Ιουνίου 2013
  • Views125

Η προσωρινή διαταγή έχει ισχύ μέχρι το δικαστήριο να αποφανθεί επί των αιτήσεων αναστολής και ακύρωσης που επίσης έχει καταθέσει η «Ελληνικός Χρυσός» ζητώντας την ακύρωση των αποφάσεων που «μπλόκαραν» την συνέχιση των έργων.

Κανονικά θα συνεχιστούν προς το παρόν τουλάχιστον τα κατασκευαστικά έργα (εκσκαφές, βάθρα, κ.λπ.) για την εγκατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στα ορυχεία χρυσού στη θέση Σκουριές του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής.

Και αυτό γιατί η πρόεδρος του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) κ. Αγγελική Θεοφιλοπούλου με προσωρινή διαταγή που εξέδωσε έκανε δεκτό το αίτημα της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός» που ζητούσε την έκδοση προσωρινής διαταγής, προκειμένου να συνεχιστούν τα κατασκευαστικά έργα. Η προσωρινή διαταγή έχει ισχύ μέχρι το δικαστήριο να αποφανθεί επί των αιτήσεων αναστολής και ακύρωσης που επίσης έχει καταθέσει η «Ελληνικός Χρυσός» ζητώντας την ακύρωση των αποφάσεων που «μπλόκαραν» την συνέχιση των έργων.

Oπως αναφέρει στην αίτηση ακύρωσης που κατέθεσε στο ΣτΕ η συγκεκριμένη εταιρεία αλλά και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Χαλκιδικής οι εργασίες διεκόπησαν με απόφαση της τοπικής πολεοδομίας, καθώς «έπειτα από αυτοψία που διενήργησαν αρμόδιοι υπάλληλοι της υπηρεσίας, διαπιστώθηκαν εκτεταμένες εκσκαφές και άλλες κατασκευές χωρίς άδεια δόμησης».

Επιπλέον, σύμφωνα με τους προσφεύγοντες, ο Δήμος Αριστοτέλη έχει αποστείλει ερωτήματα στην αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Περιβάλλοντος και στην επιθεώρηση μεταλλείων Βορείου Ελλάδος που σχετίζονται με το περιεχόμενο της άδειας εγκατάστασης του μεταλλείου.

Η εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός» και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Χαλκιδικής, υποστηρίζουν ακόμη στην προσφυγή τους στο ΣτΕ, ότι η τοπική πολεοδομία είναι αναρμόδια να διατάξει τη διακοπή των κατασκευαστικών εργασιών. Και αυτό γιατί, όπως αναφέρουν, μόνο αρμόδιο για το θέμα αυτό – σύμφωνα με τον Μεταλλευτικό Κώδικα – είναι η Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος.

Επίσης, στην προσφυγή τους υποστηρίζουν ότι για τις συγκεκριμένες εργασίες δεν χρειάζεται άδεια της πολεοδομίας, καθώς για τα συγκεκριμένα κατασκευαστικά έργα έχουν εγκριθεί από την άδεια εγκατάστασης που έχει ήδη δοθεί. Παράλληλα, αναφέρουν ότι δεν πρόκειται για εργασίες που έχουν σκοπό τη δόμηση, ώστε να απαιτείται πολεοδομική άδεια, αλλά αφορούν την εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Τέλος, οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι το σήμα διακοπής εργασιών εκδόθηκε αναρμοδίως από το Τμήμα Πολεοδομίας του Δήμου Αριστοτέλη, ενώ πριν αυτό σταλεί δεν είχαν κληθεί για εξηγήσεις οι υπεύθυνοι της «Ελληνικός Χρυσός», όπως επιβάλλει το άρθρο 20 του Συντάγματος.

Print Friendly

Share

About Author

webmaster

(0) Readers Comments