ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ — 10 Ιουλίου 2013
  • Views249

Την επιβολή φόρου πολυτελούς διαβιώσεως από το 2013, την αύξηση του φόρου που επιβάλλεται κατά την πώληση μετοχών, αλλά και την ειδική φορολόγηση όσων δεν δικαιολογούν την προσαύξηση της περιουσίας τους ή έχουν τεκμαρτό εισόδημα μεγαλύτερο από το δηλωθέν, προβλέπει μεταξύ άλλων το πολυνομοσχέδιο που κατέθεσε στην Βουλή το υπουργείο Οικονομικών.

Το νομοσχέδιο επιφέρει αλλαγές στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που έδωσε σε δημόσια διαβούλευση το υπουργείο στις 2 Ιουλίου και επιφέρει τροποποιήσεις και βελτιώσεις. Συγκεκριμένα με το νομοσχέδιο:

-Διατηρείται η έκπτωση για τους μισθωτούς και συνταξιούχους στην εφ άπαξ καταβολή του φόρου (1,5%).

-Ο φόρος που επιβάλλεται κατά την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο, αντιστοίχως, αυξάνεται από 2% σε 3,5% από την 1η Αυγούστου 2013.

-Καταργείται η διάταξη που προέβλεπε πως τα κέρδη που αποκτούν φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία με την απλογραφική ή διπλογραφική μέθοδο από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. σε τιμή ανώτερη της τιμής απόκτησής τους, φορολογούνται με συντελεστή 20% όταν οι μετοχές αυτές αποκτώνται με οποιονδήποτε τρόπο από την 1η Ιουλίου 2013 και μετά.

-Διατηρείται η προκαταβολή φόρου για ΟΕ και ΕΕ στο 55% αντί του 80%.

-Εξακολουθούν να θεωρούνται ως προστατευόμενα μέλη των φορολογουμένων και οι φοιτητές-τέκνα τους ηλικίας έως 25 ετών.

-Επανέρχεται η απαλλαγή από το τεκμαρτό εισόδημα της δωρεάν παραχώρησης κατοικίας μέχρι και 200 τ.μ. από γονείς προς τα παιδιά και αντιστρόφως.

-Οι διατάξεις για την επιβολή του φόρου πολυτελούς διαβιώσεως σε ΙΧ κυβισμού άνω των 1.929 κ.ε., σε ιδιοκτήτες σκαφών, αεροσκαφών και πισίνων θα προγενέστερη εφαρμογή από το οικονομικό έτος 2013, αντί του 2014.

-Λόγω της αδυναμίας συνβεβαίωσής του φόρου πολυτελούς διαβίωσης με τον φόρο εισοδήματος στο ίδιο εκκαθαριστικό, ρυθμίζεται νομοθετικά η ξεχωριστή βεβαίωσή του ειδικά για το οικονομικό έτος 2013.

-Η διαφορά μεταξύ δηλωθέντος εισοδήματος και τεκμαρτού δεν θα φορολογείται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά αναλόγως με την πηγή από την οποία προέρχονται τα κύρια εισοδήματα.

-Κάθε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από άγνωστη ή μη διαρκή ή μη σταθερή πηγή ή αιτία θεωρείται κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Print Friendly

Share

About Author

webmaster

(0) Readers Comments