ΕΠΙΚΑΙΡΑ — 26 Ιουνίου 2012
  • Views2164

Η Δ/νση Δημόσια Υγείας Καβάλας ανακοινώνει ότι εκδόθηκε η υπ. αριθ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.35797 (ΦΕΚ 1199/τβ/11-4-2012) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης  αναφορικά με την έκδοση πιστοποιητικού υγείας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, το οποίο αντικαθιστά το Ατομικό Βιβλιάριο Υγείας του άρθρου 14 της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης.

       Σύμφωνα  με την ανωτέρω απόφαση, το πιστοποιητικό υγείας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος εκδίδεται από ιατρό Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα της επιλογής του ενδιαφερόμενου. Στο πιστοποιητικό θα βεβαιώνεται ότι ο κάτοχός του υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και δε βρέθηκε να πάσχει από μεταδοτικό ή άλλο νόσημα μη συμβατό με την απασχόλησή του.

       Οι ενδιαφερόμενοι εκτός από την ιατρική κλινική εξέταση από τον Ιδιώτη ή Κρατικό ιατρό, θα υποβάλλονται υποχρεωτικά σε ακτινογραφία θώρακος. Οι χειριστές τροφίμων επιπλέον θα υποβάλλονται σε καλλιέργεια και παρασιτολογική κοπράνων. Η καλλιέργεια κοπράνων θα γίνεται ως προς salmonella. Ως χειριστής τροφίμων ορίζεται το άτομο που απευθείας χειρίζεται συσκευασμένα ή μη, τρόφιμα,  εξοπλισμό και εργαλεία για τρόφιμα ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά και ως εκ τούτου πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις υγιεινής.

       Κάθε εργαζόμενος σε επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος οφείλει να απέχει από την εργασία του και μέχρις αποκαταστάσεως της υγείας του, εάν παρουσιάσει συμπτώματα όπως πυρετό, διάρροια , βήχα, καταρροή με πυρετό, δερματικά εξανθήματα ή πληγές κ.λπ.

       Οι απασχολούμενοι σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις υποβάλλονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω και προσκομίζουν το πιστοποιητικό υγείας στον ιατρό που το εξέδωσε, για την ενσωμάτωσή του στο βιβλιάριο εργασίας και υγείας.

       Το πιστοποιητικό ισχύει για πέντε χρόνια από την έκδοσή του και ανανεώνεται μετά τη λήξη του επαναλαμβάνοντας όλες τις εξετάσεις (ιατρική κλινική εξέταση κ.λπ), με εξαίρεση τους εργαζόμενους σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς για τους οποίους ισχύει για διετία.

       Το πιστοποιητικό θα φυλάσσεται στον ατομικό φάκελο των εργαζομένων που τηρεί η επιχείρηση ο οποίος και θα επιδεικνύεται σε κάθε έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών. Τα ατομικά βιβλιάρια που έχουν ήδη εκδοθεί ισχύουν μέχρι την ημερομηνία λήξης τους.

        Επισημαίνουμε με την ευκαιρία προς τους νομείς και τους υπευθύνους επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος τα κάτωθι:

  • Απαγορεύεται ο χειρισμός των τροφίμων και η με οποιαδήποτε ιδιότητα είσοδος σε χώρους εργασίας με τρόφιμα οποιουδήποτε προσώπου πάσχει από νόσημα ή είναι φορέας νοσήματος που μεταδίδεται διά των τροφών ή προσώπου με μολυσμένα τραύματα ή πάσχοντος από δερματική μόλυνση, έλκη, διάρροια, βήχα, καταρροή με πυρετό ή ίκτερο εάν υφίσταται κίνδυνος άμεσης ή έμμεσης μόλυνσης του τροφίμου.

  • Κάθε πρόσωπο απασχολούμενο σε επιχείρηση τροφίμων ή ποτών το οποίο έχει προσβληθεί και ενδέχεται να έλθει σε επαφή με τρόφιμα, πρέπει να αναφέρει αμέσως την ασθένεια ή τα συμπτώματα, και ει δυνατόν τα αίτιά τους, στον υπεύθυνο της επιχείρησης.

  • Η υγεία των άμεσων χειριστών τροφίμων που εισέρχονται στους χώρους επεξεργασίας και συσκευασίας και χειρίζονται τρόφιμα ή επιβλέπουν τους χειριστές είναι ευθύνη της επιχείρησης. Για το σκοπό αυτό η επιχείρηση πρέπει να αποδεικνύει με εσωτερικές διαδικασίες ότι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν τις απαιτήσεις και ότι η επιχείρηση προβαίνει σε επαρκής ελέγχους.

  • Τέλος απαιτείται υψηλός βαθμός ατομικής καθαριότητας από κάθε πρόσωπο που εργάζεται σε χώρους όπου γίνονται εργασίες με τρόφιμα, το οποίο πρέπει να φορά κατάλληλο, καθαρό και, όταν είναι αναγκαίο, προστατευτικό ρουχισμό.

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments