ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΒΑΛΑ — 04 Απριλίου 2013
  • Views264

Το ΚΕΚ Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας ενημερώνει τους/ις άνεργους/ες ότι  από 15/04/2013 ξεκινά  η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την επιλογή τους στο πρόγραμμα: «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» μέχρι την 20/05/2013. Αφορά 2 κατηγορίες ανέργων όπως:

Α.  «άνεργοι νέοι ηλικίας μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ», με προβλεπόμενη επιδότηση 2.700 ευρώ

Β  «άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», με επιδότηση 2.400€

Κάθε πρόγραμμα δομείται από

  1. θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών σε οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες
  2. πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες
  3. υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης που παρέχονται στον ωφελούμενο για:

α) τη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων

β) τη τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του ωφελουμένου στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης,

γ) επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εργασίας και την τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής

Το ΚΕΚ Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας προτίθεται να υλοποιήσει προγράμματα σε θεματικά πεδία κατά προτεραιότητα Αγροτικά, Οικονομία-Διοίκηση, Παιδαγωγικά, Μεταποίηση-Εμπόριο.

Για το λόγο αυτό αναλαμβάνει να πληροφορήσει τους υποψήφιους ωφελούμενους για τον προγραμματισμό των εκπαιδευτικών του δράσεων, για τον τρόπο υποβολής της αίτησής τους, για τις προγραμματιζόμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες του και για τους όρους συμμετοχής τους (τυπικά προσόντα, σύστημα επιλογής τους κ.λ.π)

Ειδικότερες πληροφορίες παρέχονται καθημερινά (8.00-15.00 & 17.00-20.00) στα γραφεία της Κεντρικής δομής του ΚΕΚ οδός Κ. Ποιητή 18, στα τηλέφωνα 2510831126&2510835794 καθώς και στην ιστοσελίδα www.kek-peek.gr

Print Friendly

“Ομάδα Γονεών” ΤΕΒΑ

“Ομάδα Γονεών” ΤΕΒΑ

Οκτώβριος 25, 2016

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments