ΚΑΒΑΛΑ — 24 Μαρτίου 2012
  • Views521

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=7ukfFnf2NBM[/tube]

Μία λαθρανασκαφή ήταν η αιτία για να αποκαλυφθεί προϊστορικός οικισμός και ένα νεκροταφείο της Ύστερης Αρχαιότητας στο Περιγιάλι της Καβάλας. Και τα δύο στον ίδιο λόφο, ο πρώτος στα πρανή του και το δεύτερο στην κορυφή.

Την ανασκαφή έκανε η ΙΗ΄ Εφορεία Αρχαιοτήτων υπό την επίβλεψη του Δρ. Στρατή Παπαδόπουλου στα δύο σημεία στα οποία είχαν παρατηρηθεί τα σκάμματα των λαθρανασκαφών, εντύπωση μάλιστα προκάλεσαν οι πολλαπλές ταφές του νεκροταφείου, οι οποίες είχαν γίνει μέσα σε κόγχες του βράχου και συνοδεύονταν με πληθώρα νομισμάτων και περιδεραίων.

Στην περιοχή του προϊστορικού οικισμού εξάλλου αποκαλύφθηκε ο λιθόκτιστος περίβολος της εγκατάστασης και τμήματα κατοικιών με δάπεδα και αποθηκευτικούς λάκκους.

Πλούσια υπήρξε η έρευνα και ως προς τα κινητά ευρήματα, αφού ήρθαν στο φως αγγεία, λίθινα και οστέινα εργαλεία, ειδώλια αλλά και αντικείμενα σχετικά με την πυροτεχνολογία του μετάλλου (αριστερά στη φωτογραφία πήλινο ειδώλιο από τον οικισμό στο Περιγιάλι).

Στον αρχαιολογικό χώρο του Περιγιαλίου πάντως δρομολογείται από την Εφορεία πρόγραμμα διαμόρφωσης, ανάδειξης και προβολής.

Έντονα ερωτηματικά γεννά, πάντως, η ξαφνική εμφάνιση των αγγείων, αλλά ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση προκαλεί πως μία ιδιωτική εταιρία, η ΕΡΓΚΑΤΙΚΑ, προθυμοποιήθηκε να χρηματοδοτήσει και να εκτελέσει τις εν λόγω ανασκαφές στη περιοχή.

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments