ΠΟΛΙΤΙΚΑ — 09 Φεβρουαρίου 2013
  • Views163

Ο υπουργός Εσωτερικών, Ευριπίδης Στυλιανίδης, υπέγραψε την απόφαση για τη συγκρότηση δώδεκα Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες της χώρας.

Τα συμβούλια που θα συγκροτηθούν θα αποτελούν όργανα διαφορετικά από τα υπηρεσιακά συμβούλια και έχουν ως αποκλειστική αρμοδιότητα την εξέταση πειθαρχικών υποθέσεων.

Ετσι δημιουργείται από ένα Πειθαρχικό Συμβούλιο για την περιφέρεια Θεσσαλίας, την περιφέρεια Ηπείρου, την περιφέρεια Πελοποννήσου, την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, την περιφέρεια Κρήτης και την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Κοινό θα είναι το Πειθαρχικό Συμβούλιο για τις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, ενώ δύο Πειθαρχικά Συμβούλια συγκροτούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και δύο κοινά Πειθαρχικά Συμβούλια για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου.

Παράλληλα, έχει, ήδη, από τον Ιανουάριο, συγκροτηθεί ένα κοινό Πειθαρχικό Συμβούλιο για το Υπουργείο Εσωτερικών, τις επτά Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας και τους φορείς που υπάγονται σ’ αυτές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα Πειθαρχικά Συμβούλια συμμετέχουν πλέον και δικαστικοί λειτουργοί, με στόχο, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, να ενισχυθούν οι αρχές της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας.

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments