ΔΡΑΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ — 19 Φεβρουαρίου 2013
  • Views203

Δυναμική παρουσία στο 1ο Συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας είχε η Π.Ε. Δράμας, με τον Αντιπεριφερειάρχη Γιάννη Ξανθόπουλο, ο οποίος  συμμετείχε ενεργά στις εργασίες και των δύο ημερών του συνεδρίου, να παρουσιάζει στην ομιλία του μια πλήρη τοποθέτηση για τα προβλήματα της περιφερειακής αυτοδιοίκησης καθώς και συγκεκριμένες προτάσεις για την επίλυσή τους.

Ακολουθούν συνοπτικά οι σημαντικότερες από τις θέσεις και προτάσεις του κ. Ξανθόπουλου:

Θέση 1 Με τον «Καλλικράτη» δημιουργήθηκαν οι αιρετές Περιφέρειες με σκοπό και στόχο  την Οικονομική, Κοινωνική και Πολιτιστική ανάπτυξη των γεωγραφικών  ενοτήτων τους. Δεν εκχωρήθηκαν  ωστόσο οι  αναγκαίες και ικανές αρμοδιότητες  και τα απαραίτητα χρήματα για την επιτυχία  του παραπάνω ρόλου. Ένα παράδειγμα όσον αφορά τις πιστώσεις: Ο προϋπολογισμός του 2013 της Περιφέρειας Αν.Μακεδονίας και Θράκης μετά βίας ξεπερνά τον αντίστοιχο του Δήμου Δράμας.

Πρόταση 1: Απαιτούμε από την Πολιτεία την αναθεώρηση του Καλλικράτη και την άμεση απόδοση στις Περιφέρειες  τουλάχιστον των θεσμοθετημένων  και παρακρατηθέντων ΚΑΠ.

 

Θέση 2: Η αιρετή  Περιφέρεια ιδρύθηκε προκειμένου η ανάπτυξη να σχεδιάζεται κεντρικά και να υλοποιείται με ενιαία συνείδηση σε μεγαλύτερη χωρική –γεωγραφική ενότητα, αξιοποιώντας όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, με ταυτόχρονη αποφυγή τοπικιστικών αντιπαραθέσεων. Αυτονόητο είναι όσον αφορά στη διοίκηση, οι πολίτες της Περιφέρειας  να εξυπηρετούνται το ίδιο καλά ή και καλύτερα από ότι με τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

Πρόταση 2: Η Διοίκηση να ασκείται από τις περιφερειακές ενότητες. Στην έδρα της Περιφέρειας να υπάρχουν μόνο οι Γενικές Διευθύνσεις, χωρίς άλλη διοικητική διάρθρωση, δηλαδή διευθύνσεις και τμήματα. Να εξαιρεθεί μόνο η Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού. Απαραίτητο να δημιουργηθούν νέοι Οργανισμοί στις Περιφερειακές Ενότητες με πρόβλεψη διευθύνσεων και αρμοδιοτήτων που θα καλύπτουν το σύνολο των τοπικών αναγκών.

 

Θέση 3:Τα συλλογικά όργανα της Περιφέρειας έχουν συγκεκριμένες  αποφασιστικές αρμοδιότητες, αναλίσκουν όμως το χρόνο των συνεδριάσεων τους τις περισσότερες φορές επί θεμάτων στα οποία δεν  αποφασίζουν.

Πρόταση 3: Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων να περιλαμβάνει μόνο θέματα επί  των οποίων αποφασίζουν τα όργανα. Να ορίζεται μία  τακτική συνεδρίαση το μήνα, ή και έκτακτα όταν απαιτείται, στην οποία το Περιφερειακό Συμβούλιο να συζητά γενικά θέματα που αφορούν την Περιφέρεια και την κοινωνία και επί των οποίων άλλοι  θεσμικά αποφασίζουν. Η συνεδρίαση αυτή να μην προκαλεί δαπάνη.

 

Θέση 4: Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει περιορισμένες αρμοδιότητες.

Πρόταση 4: Η πολιτική «διαχείριση» του ΕΣΠΑ (Περιφερειακό Πρόγραμμα) να περιέλθει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, προκειμένου να υλοποιείται στην πράξη ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της Περιφέρειας από συλλογικό και όχι μονοπρόσωπο όργανο.

 

Θέση 5: Η Οικονομική Επιτροπή έχει μεγάλο φόρτο εργασίας, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου αφορά αποφάσεις διαδικαστικού –διοικητικού χαρακτήρα.

Πρόταση 5: Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι των Π.Ε στο σύνολό τους να αποτελούν την Οικονομική Επιτροπή της Π.Ε. για θέματα διαδικαστικού –διοικητικού χαρακτήρα. Απαιτείται αλλαγή του νόμου προκειμένου το σύστημα να δουλεύει γρηγορότερα και καλύτερα.

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments