ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ — 14 Μαΐου 2012
  • Views139

Χωρίς συμβάσεις εργασίας μένουν σταδιακά οι μεγαλύτεροι κλάδοι της παραγωγής και των υπηρεσιών, ενώ έως το καλοκαίρι υπολογίζεται ότι σχεδόν το 80% των μισθωτών θα απασχολείται με ατομικές συμβάσεις εργασίας και χαμηλότερες κατά 20% έως και 40% αποδοχές λόγω της περικοπής μισθών και επιδομάτων.

Από σήμερα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του δεύτερου μνημονίου που φέρει την υπογραφή της ελληνικής κυβέρνησης, λήγει η μετενέργεια των κλαδικών συμβάσεων και παράλληλα καταργούνται περίπου 70 επιδόματα.

Παύει η μετενέργεια

Συγκεκριμένα μετά την παρέλευση της 14ης Μαΐου θα πάψουν, οριστικά, να ισχύουν οι τελευταίες για τους εργαζομένους ασφαλιστικές δικλίδες με στόχο την συμπίεση των μισθολογικών απολαβών στα επίπεδα της νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των 510,9 έως 820,5 ευρώ, μικτά, το μήνα. Με την εκπνοή της τρίμηνης μετενέργειας της πλειοψηφίας των κλαδικών συμβάσεων, η αγορά εργασίας θα διέπεται από το ατομικό και όχι από το πάλαι ποτέ ισχυρό συλλογικό Δίκαιο.

Οι εργοδότες θα μπορούν να παρέμβουν μονομερώς στους μισθούς που δεν καλύπτονται μέσω κλαδικών συμβάσεων και έληξαν το τελευταίο εξάμηνο, καθώς ο εργαζόμενος μεταπίπτει στο βασικό μισθό/ημερομίσθιο της ΣΣΕ, μαζί με τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικίνδυνης εργασίας, όπου αυτά υπάρχουν και αν προβλέπονταν από τη ΣΣΕ που έληξε. Η αμοιβή αυτή θα διατηρηθεί μέχρις ότου αντικατασταθεί από νέα ΣΣΕ ή ΑΣΕ που θα ενσωματώσει τη μείωση που επιβλήθηκε νομοθετικά.

Σύμφωνα με στοιχεία του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ήδη το 59% των κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών συμβάσεων είναι στον… αέρα καθώς 23 συμβάσεις που ήταν σε ισχύ καταγγέλθηκαν, άλλες 3 είναι υπό προθεσμία και για επιπλέον 63 συμβάσεις οι όροι αμοιβής θα αλλάξουν από τις 14 Μαΐου και μετά, δηλ. 89 συμβάσεις σε σύνολο 152 (ποσοστό 58,5%).

Ατομικές συμφωνίες

Εφιαλτικές διαστάσεις λαμβάνει η εξάπλωση των ατομικών και των επιχειρησιακών συμβάσεων, οδηγώντας σε ταχύτατη συρρίκνωση μισθών που αγγίζει και το 35% για χιλιάδες εργαζόμενους. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ειδικού γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας Μιχάλη Χάλαρη, το 80% του εργατικού δυναμικού της χώρας αναμένεται να απασχολείται με όρους και προϋποθέσεις που θα καθορίζονται μέσω ατομικών συμβάσεων εργασίας από τον Μάιο.

Σύμφωνα με τα συνολικά επίσημα στοιχεία του ΣΕΠΕ, από τις 14 Φεβρουαρίου έως το τέλος Μαρτίου υπογράφηκαν υπό την «δαμόκλειο σπάθη» της απόλυσης υπογράφηκαν 33.133 συμβάσεις, με μέσω όρο μείωσης αποδοχών 22%, ενώ σε συγκεκριμένες περιοχές αγγίζει και το 28%. Μάλιστα σύμφωνα με τις επιθεωρητές υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις ατομικών συμβάσεων που η μείωση μισθού ξεπερνά και το 50%, κι όλα πριν έρθει ο Μάιος που σφραγίζει την εξαφάνιση των κλαδικών συμβάσεων! Οι επιχειρήσεις, επιδιώκοντας να μειώσουν περαιτέρω (έως και 50%) το κόστος μισθοδοσίας, αξιοποιούν παράλληλα τη μερική απασχόληση και την εκ περιτροπής εργασία τόσο στις νέες προσλήψεις (το 51,61% των νέων προσλήψεων είναι μειωμένου ωραρίου και αντίστοιχα μειωμένου μισθού) όσο και για το υπάρχον προσωπικό.

Πηγή: real.gr

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments