ΚΑΒΑΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ — 26 Οκτωβρίου 2012
  • Views163

Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Νίκος Παναγιωτόπουλος παρευρέθηκε στο Συνέδριο της Κυπριακής Προεδρίας στη Λευκωσία που πραγματοποιήθηκε στις 22 και 23 Οκτωβρίου με θέμα « Ανάπτυξη βιώσιμων πολιτικών απασχόλησης των νέων σε μια περίοδο έντονων δημοσιονομικών περιορισμών». Στην παρέμβασή του ο Υφυπουργός τόνισε ότι η έμφαση  στην δημοσιονομική προσαρμογή – η οποία, ωστόσο, είναι απαραίτητη-  εγκυμονεί τον τεράστιο κίνδυνο της διάρρηξης και διάλυσης της κοινωνικής συνοχής και ότι ως εκ τούτου οι  σχεδιαζόμενες και εφαρμοζόμενες πολιτικές οφείλουν να είναι στοχευμένες, εξορθολογισμένες και να κάνουν χρήση κάθε διαθέσιμου εθνικού, συγχρηματοδοτούμενου και ιδιωτικού πόρου μέχρι το τελευταίο ευρώ , μέχρι την τελευταία ανάγκη.

Επιπλέον ο Υφυπουργός  επισήμανε ότι « Ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί με κοινωνικό κράτος υπό κατάρρευση και φτωχοποίηση μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού είναι σαν να επισκευάζουμε τη μηχανή του πλοίου αλλά χάνουμε επιβάτες και πλήρωμα. Πρέπει να λειτουργήσουμε τηρώντας τις απαραίτητες λεπτές ισορροπίες» . Θέση που σχολιάστηκε θετικά  από το ευρωπαϊκό ακροατήριο.

Η ομιλία του κ. Παναγιωτόπουλου

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι

Θέλω να ευχαριστήσω την Κυπριακή Προεδρία που δίνει την ευκαιρία σε όλους μας να συμμετέχουμε στην προσπάθεια αποτύπωσης πρωτοβουλιών για την ενίσχυση του κοινωνικού προσανατολισμού της Ευρώπης, ιδιαίτερα στο πεδίο των πολιτικών απασχόλησης.

Σήμερα που η κρίση ταλανίζει την οικονομία και απειλεί την κοινωνική συνοχή , καλούμαστε ενωμένοι να ανταπεξέλθουμε και να αναλάβουμε τις πρωτοβουλίες που απαιτούνται προκείμενου να διασφαλίσουμε το βιοτικό επίπεδο για όλους τους πολίτες , να εδραιώσουμε συνθήκες ασφάλειας και να ενισχύσουμε την αναπτυξιακή μας προοπτική.

Χαιρετίζουμε λοιπόν την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους νέους και την προστιθέμενη αξία της επένδυσης πόρων υπέρ των νέων πολιτών.

Η προσιτή σε όλους εκπαίδευση και κατάρτιση , όπως ρητά αναφέρεται, η επιτυχημένη ένταξη στην αγορά εργασίας και η δυνατότητα μεγαλύτερης κινητικότητας αποτελούν τους βασικότερους παράγοντες για τη αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου και την υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής 2020 .

Οι νέοι δεν πρέπει να χάσουν την ελπίδα, την προοπτική, την συνείδηση του ανήκειν στην Ευρωπαϊκή οικογένεια.

Η οικονομική κρίση, ωστόσο, φαίνεται να αποδεικνύεται ισχυρότερος παράγοντας διαμόρφωσης της ατζέντας των πολιτικών πρωτοβουλιών. Μπορούν σε αυτό το περιβάλλον να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής 2020;  Επαρκούν οι διαθέσιμοι πόροι για την δημιουργία θέσεων απασχόλησης ; Μπορούν οι διαθέσιμες πιστώσεις από μόνες τους να επιλύσουν τα όλο και αυξανόμενα επίπεδα ανεργίας και φτώχειας;

Ακούσατε της Γενική Γραμματέα του Υπουργείου μας. Τα ερωτήματα αυτά αποτελούν για μας το εφαλτήριο του σχεδιασμού μας . Το Υπουργείο Εργασίας ,Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αναπτύσσει παράλληλα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τους Νέους ,δύο ακόμα εμβληματικές πρωτοβουλίες: το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη και την Αντιμετώπιση της Φτώχειας.

Κυρίες και Κύριοι,

Η οικονομική κρίση επιβάλλει την άμεση λήψη μέτρων. Σε περιόδους όπως αυτή που διανύουμε, οι παρεμβάσεις μας πρέπει πρωτίστως ,όπως προανέφερα, να διασφαλίζουν την κοινωνική συνοχή και να καλύπτουν τις ανάγκες όλων των πολιτών για ασφάλεια και αξιοπρεπή διαβίωση.

Σύμφωνα με στοιχεία, η φτώχεια στην Ευρώπη παρουσιάζει επικίνδυνα αυξητικές τάσεις. Στην χώρα μου η κατάσταση, για παράδειγμα,  για νοικοκυριά με εξαρτώμενα μέλη και κανέναν εργαζόμενο, είναι δραματική και τα συγκεκριμένα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας σε ποσοστό άνω του 60%. Η καταγραφή των πληθυσμών που πλήττονται και η στοχευμένη παρέμβαση αποτελεί ύψιστο καθήκον μας.

Για το λόγο αυτό υπεύθυνα και αποφασιστικά ανοίγουμε το διάλογο  διαμόρφωσης  Πράσινης Βίβλου για την ανάπτυξη των πολιτικών κοινωνικής ένταξης, φροντίδας και  πρόνοιας .

Το Υπουργείο Εργασίας αναλαμβάνει την πρωτοβουλία για την λειτουργία ενός συστήματος άμεσης παρέμβασης και την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού και ευέλικτου μηχανισμού στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη και την Αντιμετώπιση της Φτώχειας .

Κυρίες και κύριοι,

Από την οπτική μου γωνία ως Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας της Ελλάδας βλέπω μπροστά μας μια μεγάλη πρόκληση.

Η έμφαση- με στοιχεία εμμονής μερικές φορές- στη δημοσιονομική προσαρμογή εγκυμονεί ένα τεράστιο κίνδυνο. Τη διάρρηξη και διάλυση της κοινωνικής συνοχής.

Δεν θέλω να παρεξηγηθώ.

Δεν είμαι εναντίον της δημοσιονομικής προσαρμογής, ιδιαίτερα δε στις υπερχρεωμένες χώρες που δεν έκαναν καλή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών τους.

Ισχυρίζομαι όμως ότι βρισκόμαστε σ’ ένα κρίσιμο σημείο καμπής. Οφείλουμε να τηρήσουμε τις λεπτές ισορροπίες. Από τη μια πλευρά σχεδιασμός και υλοποίηση – με συνέχεια- της δημοσιονομικής προσαρμογής. Από την άλλη, εξασφάλιση και διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί – ακόμα και πλεονασματικοί- με κοινωνικό κράτος υπό κατάρρευση, φτωχοποίηση μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού και κοινωνία στα όρια της έκρηξης είναι σαν να επισκευάζουμε τη μηχανή αλλά να χάνουμε επιβάτες και πλήρωμα. Το καράβι θα εξωκοίλει

Άρα πρέπει ως σχεδιαστές και εφαρμοστές πολιτικών να έχουμε επίγνωση της συγκυρίας και της λεπτής ισορροπίας. Οι πολιτικές μας οφείλουν και μπορούν να δίνουν λύσεις

  • Αν είναι συντονισμένες
  • Αν είναι στοχευμένες και εξορθολογισμένες
  • Αν κάνουν χρήση κάθε διαθέσιμου εθνικού, συγχρηματοδοτούμενου και ιδιωτικού πόρου μέχρι το τελευταίο ευρώ, μέχρι την τελευταία ανάγκη

Στηρίζουμε με χαρά όλες τις πρωτοβουλίες της Κυπριακής Προεδρίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μαζί θα διαπραγματευθούμε τις κατευθύνσεις και τους πόρους της τρέχουσας και της επόμενης προγραμματικής περιόδου. Μαζί θα λύσουμε το πρόβλημα γιατί είμαστε μαζί στο πρόβλημα. Ο αγώνας αυτός είναι ένας αγώνας όχι μόνο για την κοινωνική συνοχή μιας χώρας-μέλους αλλά και για την κοινωνική συνοχή της Ευρωπαϊκής οικογένειας. Αύριο σ’ αυτήν όλοι θέλουμε να είμαστε μέλη της.

 

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments