ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ — 07 Οκτωβρίου 2012
  • Views172

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=RRZJY2X4XBs[/tube]

Η ΔΕΗ προεδιοποιεί πως “η σημερινή προβληματική λειτουργία της ελληνικής αγοράς ηλεκτρισμού έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της ΔΕΗ (αλλά και άλλων φορέων της αγοράς), σε σημείο μάλιστα που να απειλείται η βιωσιμότητα της επιχείρησης και, ως εκ τούτου, του συνόλου του ελληνικού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας”.
Η ΔΕΗ κατέθεσε την Πέμπτη στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας τις προτάσεις της για την αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σημειώνοντας ότι “Απαραίτητη προϋπόθεση για να αναπτυχθεί ο ανταγωνισμός στις διάφορες δραστηριότητες της αγοράς είναι η πλήρης και ουσιαστική, απελευθέρωση των τιμολογίων προμήθειας σε όλες τις κατηγορίες καταναλωτών και σε όλες τις τάσεις (δηλ. χωρίς ρυθμιστικές παρεμβάσεις, παρά μόνο για τις ειδικές κατηγορίες “ευάλωτων” καταναλωτών οι οποίες καλύπτονται από τις ΥΚΩ).”

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments