ΚΟΙΝΩΝΙΑ — 17 Ιουλίου 2013
  • Views196

Την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας “Διεθνής Ένωσις”, θέτοντας την σε καθεστώς εκκαθάρισης, αποφάσισε η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδας.

Πρόκειται για εταιρεία που δραστηριοποιείται στους κλάδους ασφαλίσεων ζημιών, με έμφαση στον κλάδο αυτοκινήτων, έχοντας περισσότερα από 200.000 οχήματα με επαγγελματικά συμβόλαια ενώ απασχολεί πάνω από 350 άμεσα εργαζομένους και 1.500 έμμεσα συνδεδεμένους συνεργάτες.

Η εταιρεία ήταν γνωστό εδώ και αρκετό καιρό ότι παρουσίαζε σημαντική έλλειψη κεφαλαίων, με αποτέλεσμα να μην διαθέτει το αναγκαίο περιθώριο φερεγγυότητας. Για το λόγο αυτό η Τράπεζα της Ελλάδας προέβη στα τέλη του περασμένου Ιουνίου στη λήψη διοικητικών μέτρων κατά της εταιρείας, δεσμεύοντας, μεταξύ άλλων, το σύνολο της περιουσίας της ενώ ανέστειλε τη δυνατότητα νέων ασφαλιστικών εργασιών έως τη λήξη της προθεσμίας που δόθηκε για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

Η προθεσμία έληξε στις 15 Ιουλίου, με την εταιρεία να μην καταφέρνει να ενισχυθεί κεφαλαιακά για την κάλυψη των ελλειμμάτων, με επακόλουθο να αποφασιστεί το “λουκέτο”.

Ειδικότερες πληροφορίες για τους ασφαλισμένους

Αστική Ευθύνη από την κυκλοφορία οχημάτων (υλικές ζημίες και σωματικές βλάβες τρίτου, μόνο): Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτοκινήτου ισχύουν για τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας της εταιρείας (N 400/70 αρ.3 παρ.6 σε συνδυασμό με ΠΔ 237/86 αρ.25 παρ.4). Εντός του διαστήματος αυτού, οι ιδιοκτήτες οχημάτων οφείλουν να ασφαλιστούν σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία. Σε περίπτωση που προκαλέσουν ατύχημα εντός του διαστήματος των τριάντα (30) ημερών, ο παθών θα αποζημιωθεί από το «Επικουρικό Κεφάλαιο Αστικής Ευθύνης εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων» (ΝΠΙΔ). Το ποσό των ασφαλίστρων που έχει καταβληθεί και αναλογεί στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της εταιρείας έως την λήξη ισχύος του ασφαλιστηρίου (μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα) επιστρέφεται στους ασφαλισμένους (αρ. 3 παρ. 6 Ν.Δ. 400/1970) από τον Εκκαθαριστή. Εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από το Επικουρικό Κεφάλαιο.

Ασφαλιστήρια λοιπών κλάδων ζημιών: Τριάντα ημέρες μετά την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας θεωρούνται αυτοδίκαια λυμένες όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις της (N 400/70 αρ.3 παρ.6). Οι έχοντες απαιτήσεις αποζημίωσης από ασφαλιστήρια των ασφαλίσεων λοιπών κλάδων ζημιών, όπως και από τα καταβληθέντα – μη δεδουλευμένα – ασφάλιστρα, θα ικανοποιηθούν κατόπιν αναγγελίας της απαίτησής τους στον Εκκαθαριστή.

Print Friendly

“Ομάδα Γονεών” ΤΕΒΑ

“Ομάδα Γονεών” ΤΕΒΑ

Οκτώβριος 25, 2016

Share

About Author

webmaster

(0) Readers Comments