ΚΑΒΑΛΑ — 26 Ιανουαρίου 2012
  • Views237

Από το πολιτικό γραφείο του βουλευτή ΠΑ.ΣΟ.Κ. Νομού Καβάλας, Δημήτρη Παπουτσή, δόθηκε στη δημοσιότητα η με αριθμό Φ.Ε.Κ. 361 και ημερομηνία 30/1/2011, τελική απόφαση του υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, αναφορικά με την τελική οριοθέτηση των λατομικών ζωνών στην περιοχή του όρους Παγγαίου. Με την έκδοση αυτής της απόφασης επέρχεται οριστική λύση σε μία κατάσταση χρόνιας αβεβαιότητας και ασαφειών γύρω από τον καθορισμό των ορίων των λατομικών ζωνών στο όρος Παγγαίο, καθώς και τα σοβαρότατα προβλήματα που οι λατομικές επιχειρήσεις αντιμετώπιζαν στην εξόρυξη σχιστόλιθου. Με βάση τα παραπάνω και με τη συγκεκριμένη απόφαση, αίρονται όλα τα προβλήματα και οι λατομικές δραστηριότητες θα ασκούνται, πλέον, απρόσκοπτα, με βάση τον επιμέρους καθορισμό των προβλεπομένων περιοχών. Γίνεται, επίσης, δεκτό, ότι οι υφιστάμενες στην περιοχή, νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις λατομικών δραστηριοτήτων, που συμπεριλαμβάνουν μεταλλεία και λατομεία, θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν χωρίς προβλήματα, με βάση τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία. Παράλληλα, με την εφαρμογή αυτής της απόφασης επέρχεται απόλυτη προστασία σε όλες εκείνες τις, με ακρίβεια προσδιοριζόμενες, περιοχές, οι οποίες χρήζουν προστασίας, είτε λόγω αρχαιολογικού, είτε λόγω περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

Πηγή: Καθημερινός Τύπος

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments