ΚΑΒΑΛΑ — 31 Ιανουαρίου 2012
  • Views170

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=sDbYw5cFHXQ[/tube]

Στο δημοτικό συμβούλιο τέθηκε προς συζήτηση, μεταξύ άλλων, οι όροι που έθεσε το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προκειμένου να χορηγήσει δάνειο ύψους 1 εκατομμυρίου 750 χιλιάδων ευρώ. Το δάνειο αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών τόσο προς ιδιώτες για εκτέλεση έργων όσο και προς εργαζόμενους του δήμου Καβάλας.

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments