ΠΑΙΔΕΙΑ — 28 Ιουνίου 2013
  • Views273

Το πολυσυζητημένο σχέδιο Αθηνά έχει επιφέρει μια σειρά αλλαγών στο φετινό μηχανογραφικό δελτίο των υποψηφίων.

Το γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει ένα επιπρόσθετο άγχος σε μαθητές και γονείς γιατί κάποια τμήματα στα οποία ήθελαν να εισαχθούν πιθανόν να μη τα βρουν στο νέο μηχανογραφικό είτε γιατί έχουν συγχωνευθεί με άλλα τμήματα, έχουν καταργηθεί ή έχουν αλλάξει ονομασία.

Ένα επιπρόσθετο άγχος είναι και η άγνοια για τα επαγγελματικά δικαιώματα που θα έχουν οι απόφοιτοι των νέων τμημάτων. Ακολούθως θα προσπαθήσουμε να δώσουμε κάποια παραδείγματα για να καταλάβουν γονείς και μαθητές ποιες είναι οι αλλαγές και αν φυσικά υπάρχουν.

Αλλαγές χωρίς αντίκτυπο στα επαγγελματικά δικαιώματα

Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο κάποια τμήματα έχουν αλλάξει την ονομασία τους. Για παράδειγμα τα τμήματα Βρεφονηπιοκομίας Ιωαννίνων και Θεσσαλονίκης θα τα βρουν οι ενδιαφερόμενοι με το νέο τους τίτλο Προσχολικής Αγωγής. Η αλλαγή στην ονομασία δεν έχει φέρει καμία αλλαγή στα επαγγελματικά δικαιώματα. Επίσης το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας φέρει πλέον την ονομασία Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας χωρίς αλλαγή στα επαγγελματικά δικαιώματα.

Παραθέτουμε και σχετικό απόσπασμα του ΠΔ για το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας άρθρο 3 παράγραφος 1α και 3:

«1α) Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του Παραρτήματος Καστοριάς του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Καστοριά μετονομάζεται σε Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Καστοριά
3. Στο γνωστικό αντικείμενο των Τμημάτων που μετονομάζονται ουδεμία μεταβολή επέρχεται»
Υπάρχουν λοιπόν τμήματα με αλλαγές στην ονομασία τους που όμως δεν έχουν αλλάξει τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.

Εισαγωγική Κατεύθυνση 

Πολλά τμήματα του μηχανογραφικού δελτίου έχουν προκύψει από συγχωνεύσεις. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει η δυνατότητα εξαρχής να επιλέξει ο φοιτητής την κατεύθυνση που επιθυμεί άρα και να λάβει το ανάλογο πτυχίο και τα επαγγελματικά δικαιώματα που του αντιστοιχούν. Αναφέρουμε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα το τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης στην Κομοτηνή. Το τμήμα αυτό προήλθε από τη συνένωση των τμημάτων Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικών Επιστημών. Στο μηχανογραφικό δελτίο θα το συναντήσουν δύο φορές οι υποψήφιοι με αύξων αριθμό 85 και 86. Στην πρώτη περίπτωση οι υποψήφιοι επιλέγουν την κατεύθυνση των πολιτικών επιστημών (Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικών Επιστημών-Πολιτικής Επιστήμης) και φυσικά έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα που έχει και ο απόφοιτος του τμήματος Πολιτικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο. Δεν έχουν λοιπόν επαγγελματικά δικαιώματα κοινωνικού λειτουργού. Το δικαίωμα εργασίας ως κοινωνικοί λειτουργοί το έχουν αυτοί που θα επιλέξουν τον αύξοντα αριθμό 86, δηλαδή το τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης – Κοινωνικής διοίκησης με κατευθύνσεις κοινωνικής διοίκησης και πολιτικής και κοινωνικής εργασίας (κοινωνικοί λειτουργοί).

Το ίδιο συμβαίνει και με ένα τμήμα του 2ου επιστημονικού πεδίου που επίσης το συναντάμε δυο φορές στο μηχανογραφικό ανάλογα με την κατεύθυνση που θέλει να ακολουθήσει ο υποψήφιος. Στις θέσεις λοιπόν 169 και 170 θα βρούμε δυο φορές το τμήμα Μαθηματικών στη Σάμο. Στη θέση 169 αναφέρεται ως μαθηματικό – μαθηματικό και όσοι το επιλέξουν θα γίνουν μαθηματικοί. Στη θέση 170 φέρει τον τίτλο μαθηματικό – στατιστικής και αναλογιστικών χρηματοοικονομικών μαθηματικών και όσοι εισαχθούν αναμένεται να έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα του οικονομολόγου αφού η κατεύθυνση αυτή όταν λειτουργούσε ως ανεξάρτητο τμήμα έδινε δικαίωμα εγγραφής στο οικονομικό επιμελητήριο.

Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι υπάρχουν τμήματα που μπορεί να συγχωνεύτηκαν όμως στο μηχανογραφικό δελτίο εμφανίζονται δυο φορές και ο κάθε υποψήφιος διαλέγει εξαρχής την κατεύθυνση που επιθυμεί με τα ανάλογα δικαιώματα στην αγορά εργασίας.

Κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου

Πολλοί θα συναντήσουν τμήματα όπως αυτά των Μηχανικών Πληροφορικής ή Γεωπονίας των ΤΕΙ. Τα τμήματα αυτά προήλθαν επίσης από συγχωνεύσεις όμως οι μαθητές που θα τα δηλώσουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο θα κληθούν σε μετέπειτα εξάμηνο να δηλώσουν αν επιθυμούν να ακολουθήσουν την κατεύθυνση φυτικής παραγωγής, ζωικής παραγωγής ή αγροτικής οικονομίας (ΤΕΙ Θεσσαλονίκης). Μάλιστα όπως αναφέρεται στο ΠΔ υπ’ αριθμόν 123 άρθρο 3 « Το Τμήμα που προκύπτει από τη συγχώνευση έχει το γνωστικό αντικείμενο των κατευθύνσεών του». Άρα οι μαθητές που θα επιλέξουν την κατεύθυνση φυτικής παραγωγής θα έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα που είχαν και οι απόφοιτοι του συγχωνευθέντος τμήματος Φυτικής Παραγωγής. Το ίδιο συμβαίνει και με τις υπόλοιπες κατευθύνσεις.

Αναφερθήκαμε πιο πριν και στα τμήματα Μηχανικών Πληροφορικής των ΤΕΙ που προήλθαν από την ονομασία τμημάτων Πληροφορικής. Παραθέτουμε σχετικό χωρίο από το ΠΔ για το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας για να διαπιστώσουν οι αναγνώστες ότι τα επαγγελματικά δικαιώματα δεν αλλάζουν:

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Παραρτήματος Καστοριάς του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Καστοριά μετονομάζεται σε Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Καστοριά και κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:
α. Μηχανικοί Δικτύων Τ.Ε.
β. Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τ.Ε.
γ. Μηχανικοί Λογισμικού Τ.Ε.
3. Στο γνωστικό αντικείμενο των Τμημάτων που μετονομάζονται ουδεμία μεταβολή
επέρχεται.

Αλλαγή ονομασίας και επαγγελματικά δικαιώματα

Σε πολλές από τις αλλαγές που έχουν επέλθει με το σχέδιο Αθηνά διαπιστώνεται απ’ όσα προαναφέρθηκαν ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές στα επαγγελματικά δικαιώματα. Βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις όπως αυτή του τμήματος Μηχανικών Η/Υ τηλεπικοινωνιών και Δικτύων όπου η μετονομασία σε Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ δίνει στους αποφοίτους επαγγελματικά δικαιώματα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.

Άλλη μια αλλαγή σε ονομασία και πιθανόν και σε επαγγελματικά δικαιώματα έχουμε στο τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που πλέον θα ονομάζεται Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής με διάρκεια φοίτησης τα 10 εξάμηνα από 8 που είχε το τμήμα Πληροφορικής. Οι απόφοιτοι του αναμένεται να έχουν τα δικαιώματα που έχουν οι συνάδελφοί τους στο τμήμα της Πάτρας και αναμένεται να αποκτούν το δικαίωμα εγγραφής στο ΤΕΕ ως Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί.

Επιμέλεια – Επεξεργασία: Καλόγηρος Βασίλειος
Υπ.διδάκτωρ Π.Θ, Ερευνητικός υπεύθυνος Employ

Print Friendly

Share

About Author

webmaster

(0) Readers Comments