ΔΡΑΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ — 03 Ιουνίου 2014

Αιτήσεις  εγγραφής για τη νέα σχολική περίοδο 2014-2015 θα δέχονται όλοι οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Δράμας, από 20 Μαϊου έως 15 Ιουνίου 2014 για τα νήπια που είναι γεννημένα μέχρι 280-02-2012.

Αιτήσεις για τις επανεγγραφές θα γίνονται δεκτές τις ίδιες ημερομηνίες στους Παιδικούς Σταθμούς που είναι εγγεγραμμένα τα νήπια.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις εγγραφής οι γονείς μπορούν να απευθύνονται στους παρακάτω Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Δράμας:

 

Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ:  ΓΕΦΥΡΑΣ  ΠΑΠΑΔΩΝ   28 – ΤΗΛ. 2521022036

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  κ. ΔΟΥΚΙΔΟΥ  ΣΩΤΗΡΙΑ

Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ:  ΒΕΡΓΙΝΑΣ  135 –  ΤΗΛ. 2521027277

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ   κ.  ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Γ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ:  ΚΑΣΤΡΙΝΟΥ & ΟΔΥΣΣΕΩΣ  4 – ΤΗΛ. 2521031746

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  κ.  ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Δ΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ:  ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ  –  ΤΗΛ. 2521032211

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  κ.  ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΟΥ  ΜΥΡΟΦΟΡΑ

Ε΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ:  ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ  8 –  ΤΗΛ.  2521034869

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ   κ. ΓΚΙΖΓΚΙΡΙΔΟΥ  ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ  –  ΤΗΛ.  2521096346

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  κ.  ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΑΡΙΑ

ΠΑΙΔΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ  ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ  –   ΤΗΛ.  2521092262

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  κ.  ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΑΙΔΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ  ΧΩΡΙΣΤΗΣ  –  ΤΗΛ.  2521042050

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  κ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή των νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς είναι:

  1. Έντυπη αίτηση ( χορηγείται από τους Παιδικούς Σταθμούς)
  2. Βεβαίωση εργασίας για την εργαζόμενη  μητέρα. Εάν εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, φωτοαντίγραφο ενσήμων ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι η μητέρα εργάζεται.
  3. Αντίγραφο φορολογίας εισοδήματος τρέχοντος οικονομικού έτους  (Ε1).
  4. Δήλωση του Ν.1599/86 αρ. 8 για την οικογενειακή κατάσταση των γονέων των νηπίων.
  5. Ιατρική βεβαίωση για την καλή σωματική και πνευματική υγεία των παιδιών.

Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων,  εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας.

Το Ν.Π.Δ.Δ. επίσης εξυπηρετεί μέσω του προγράμματος « Εναρμόνιση  Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α. μητέρες:

  • που εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες  ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα, ή
  • που συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ: Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας, Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, Πρόγραμμα Απόκτησης  Εργασιακής Εμπειρίας –stage, Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης) ή
  • που είναι άνεργες και διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγυσης  από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ ή
  • που είναι άνεργες και λαμβάνουν ή να έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας  από τον ΟΑΕΔ οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΟΙ ΜΗΤΕΡΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. (α΄και β΄βαθμού).

Επίσης ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ότι τον μήνα Αύγουστο θα λειτουργήσουν δύο τμήματα φιλοξενίας νηπίων στον Β΄ Παιδικό Σταθμό. Όσοι από τους γονείς που τα παιδιά τους είναι εγγεγραμμένα στους Παιδικούς Σταθμούς Δ. Δράμας κατά το τρέχον σχολικό έτος,  και είναι εργαζόμενοι αποδεδειγμένα και οι δύο,  μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στους Παιδικούς Σταθμούς που φοιτούν τα παιδιά τους. Σε περίπτωση που οι δηλώσεις συμμετοχής θα είναι περισσότερες από τις κενές θέσεις τότε οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν βάσει κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων από το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου.

Print Friendly

Share

About Author

webmaster