ΚΟΙΝΩΝΙΑ — 04 Απριλίου 2013
  • Views230

Έως και πέντε χρόνια νωρίτερα θα μπορούν να βγαίνουν σε πρόωρη συνταξιοδότηση 300.000 εργαζόμενοι, που θα επιλέξουν να βγουν στη σύνταξη νωρίτερα από το διάστημα που προβλέπει ο νόμος.

Πρόωρη ονομάζεται η χορήγηση της συνταξιοδοτικής παροχής σε χρόνο προγενέστερο από εκείνο που προβλέπει ο νόμος για την απόδοση της πλήρους σύνταξης και μπορούν να την αιτηθούν όσοι είναι ασφαλισμένοι στο Δημόσιο,  ΙΚΑ, σε Ταμεία των ΔΕΚΟ και των τραπεζών και σε περιορισμένες περιπτώσεις οι ασφαλισμένοι στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων. Μειωμένη σύνταξη δεν χορηγεί ο ΟΑΕΕ σε καμιά περίπτωση.

Η πρόωρη σύνταξη πάντοτε συνοδεύεται από μείωση του ποσού που θα ελάμβανε ο ασφαλισμένος στην περίπτωση εξόδου του με τις πλήρεις προϋποθέσεις.

Η μείωση αυτή, η οποία έχει τον χαρακτήρα ποινής, ποικίλλει από περίπτωση σε περίπτωση ανάλογα με τον φορέα και ακολουθεί τον συνταξιούχο εφ’ όρου ζωής. Αυτό σημαίνει ότι δεν εξαφανίζεται μόλις ο συνταξιούχος συμπληρώσει το όριο ηλικίας για τη χορήγηση πλήρους σύνταξης.

Διαφορές ανάμεσα στην πλήρη και την πρόωρη σύνταξη

Πλήρης ονομάζεται η συνταξιοδοτική παροχή την οποία λαμβάνει ο ασφαλισμένος κατά την έξοδό του από την εργασία και τη συμπλήρωση των απαραίτητων προϋποθέσεων τόσο όσον αφορά τον χρόνο ασφάλισης όσο και το όριο ηλικίας.

Έτσι πλήρης είναι η σύνταξη που αναλογεί στον χρόνο ασφάλισης που έχει ο ασφαλισμένος κατά τη στιγμή της αίτησης και αποδίδεται σε αυτόν χωρίς καμιά ποινή μείωσης.

Μειωμένη ονομάζεται η συνταξιοδοτική παροχή η οποία σε αντίθεση με την πλήρη -ενώ υπολογίζεται κι αυτή επί του όλου χρόνου ασφάλισης που έχει διανυθεί- το εξαγόμενο ποσό μειώνεται ανάλογα κατά το ποσοστό που προβλέπει ο νόμος.

Η μείωση αυτή στις περισσότερες περιπτώσεις είναι συνάρτηση της απόστασης του ορίου ηλικίας για την πλήρη σύνταξη με την ηλικία υποβολής του αιτήματος.

Print Friendly

“Ομάδα Γονεών” ΤΕΒΑ

“Ομάδα Γονεών” ΤΕΒΑ

Οκτώβριος 25, 2016

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments