ΚΑΒΑΛΑ — 08 Νοεμβρίου 2012
  • Views139

Τις θέσεις και το σχεδιασμό του Δήμου Καβάλας για την αξιοποίηση της χερσαίας ζώνης του επιβατικού λιμανιού της Καβάλας, παρουσίασε σήμερα το πρωί ο δήμαρχος Κωστής Σιμιτσής στη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου στην οποία προεδρεύει ο καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Γιάννη Πολύζος και συμμετέχουν υπηρεσιακοί παράγοντες.

Η ομάδας εργασίας, η οποία κατά κύριο λόγο αποτελείται από τεχνοκράτες, συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα  και εξετάζει τα κοινά κριτήρια που μπορούν να εφαρμοστούν ώστε να γίνει πιο ορθολογική η χάραξη της χερσαίας ζώνης των λιμανιών που αντιμετωπίζουν ανάλογες ιδιαιτερότητες με το επιβατικό λιμάνι και την παραλιακή ζώνη της Καβάλας. Δηλαδή, η χερσαία ζώνη του λιμανιού γειτνιάζει ή ακόμα και εισέρχεται στον πολεοδομικό ιστό της πόλης με όλα τα συνεπακόλουθα προβλήματα που υπάρχουν.

Στη σημερινή συνεδρίαση της ομάδας εργασίας εξετάστηκαν οι περιπτώσεις των λιμανιών της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης με την παρουσία των εκπροσώπων των Οργανισμών Λιμένων των δυο πόλεων.

Κατά την τοποθέτηση του δημάρχου Κωστή Σιμιτσή φάνηκε πως υπάρχουν κοινά σημεία σύγκλισης με τις θέσεις του Οργανισμού Λιμένα Καβάλα  όσον αφορά τη διαχείριση μέρους της χερσαίας ζώνης του επιβατικού λιμανιού και της παραλίας, σε σημείο μάλιστα που μπορεί οι δυο φορείς να καταλήξουν σε συμφωνία πριν η ομάδα εργασίας καταλήξει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα.

Από τη συνάντηση διαφάνηκε ότι μπορούν να παραχωρηθούν στο Δήμο Καβάλας τμήματα της χερσαίας ζώνης του επιβατικού λιμανιού στο βαθμό που δεν θα βλαφτούν  τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου δεδομένα ότι τα λιμάνια έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας του Δημοσίου.

Print Friendly

“Ομάδα Γονεών” ΤΕΒΑ

“Ομάδα Γονεών” ΤΕΒΑ

Οκτώβριος 25, 2016

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments