ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ — 26 Μαΐου 2012
  • Views221

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης που θα γίνει στις 01-06-2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Έγκριση πρώτης φάσης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΑΜΘ.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, κ.Κ Καλούδης

2. Καθορισμός εδρών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.4070/2012 στην Περιφέρεια ΑΜΘ.
2Α) Στην Π.Ε. Δράμας, Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας, κ. Γιάννης Ξανθόπουλος.
2Β) Στην Π.Ε. Έβρου , Εισηγήτρια: Η Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου, κ. Γωγώ Νικολάου.
2Γ) Στην Π.Ε. Καβάλας, Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Καβάλας, κ. Αρχέλαος Γρανάς.
2Δ) Στην Π.Ε. Ξάνθης, Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ξάνθης, κ.
Φώτης Καραλίδης
2Ε )Στην Π.Ε. Ροδόπης, Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ροδόπης, κ.
Παύλος Δαμιανίδης

3. 3η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης του Οικονομικού Έτους 2012.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού της Γενικής Δ/νσης
Εσωτερικής Λειτουργίας, κ. Τρύφων Εξάρχου.

4. Αποδοχή υλοποίησης του έργου «Βελτίωση εθνικής οδού Νο 2 Απαλός –Λουτρά» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της προσπελασιμότητας 2007-2013» προϋπολογισμού 21.050.000,00 € (με ΦΠΑ).
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, κ.Κ Καλούδης

5. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του ΒΑΣΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΒΑΣΛΗ ΙΩΑΝΝΗ & ΒΑΣΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ για την έρευνα λατομείου μαρμάρου έκτασης 99.490,50 τμ, στην περιοχή του Δ. Δ. Γρανίτη (θέση Βασιλικό Βουνό) του Δήμου Κ. Νευροκοπίου, της Π.Ε. Δράμας.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Στέλιος Παπαδόπουλος.

6. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του ΒΑΣΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΒΑΣΛΗ ΙΩΑΝΝΗ & ΒΑΣΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ για την έρευνα λατομείου μαρμάρου έκτασης 99.684,50 τμ, στην περιοχή του Δ. Δ. Γρανίτη (θέση Βασιλικό Βουνό) του Δήμου Κ. Νευροκοπίου, της Π.Ε. Δράμας.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Στέλιος Παπαδόπουλος.

7. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) των ΒΑΣΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΒΑΣΛΗ ΙΩΑΝΝΗ & ΒΑΣΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ για την έρευνα λατομείου μαρμάρου έκτασης 99.964,50τμ, στην περιοχή του Δ. Δ. Γρανίτη (θέση Βασιλικό Βουνό) του Δήμου Κ. Νευροκοπίου, της Π.Ε. Δράμας.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Στέλιος Παπαδόπουλος.

8. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της Π.& Κ. ΜΑΡΜΑΡΑ Ε.Π.Ε. για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου(παράταση) έκτασης 56.411,35 τμ, στην περιοχή του Δ.Δ. Γρανίτη (θέση Παπούτσι) του Δήμου Κ. Νευροκοπίου, της Π. Ε. Δράμας.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας, κ. Γιάννης Ξανθόπουλος.

9. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του ΚΑΖΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ για την ανανέωση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου σχιστόλιθων εμβαδού 30.056,16 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση «Κερασιές» Ακροβουνίου του Δήμου Παγγαίου, Ν. Καβάλας.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Χρυσόστομος Παπαδόπουλος.

10. Ανανέωση της Υπ’ αρ. 4032/617/28-9-05 απόφαση ΕΠΟ της Περιφέρειας Α.Μ.Θ για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων στην θέση Μαυρόρεμα Κομνηνών από την «Λευκά μάρμαρα Σταυρούπολης Ο.Ε – Χρ. Χριστοφορίδης & Σία Ο.Ε, στην Π.Ε. Ξάνθης.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Δημήτριος Χαϊτίδης.

11. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου «Εγκατάσταση παραγωγής θαλασσινού αλατιού στην Αλυκή Κεσσάνης στο Δήμο Αβδήρων του Ν. Ξάνθης».
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Δημήτριος Χαϊτίδης.

12. Μεταβίβαση της υπ’αριθμ. 182/2007 επαγγελματικής άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών από τον Παρουσίδη Χρήστο στη κόρη του Παρουσίδου Παναγιώτα, στην Π.Ε. Έβρου.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Σταύρος Βαβίας.

Print Friendly

“Ομάδα Γονεών” ΤΕΒΑ

“Ομάδα Γονεών” ΤΕΒΑ

Οκτώβριος 25, 2016

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments