ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ — 10 Ιουλίου 2013
  • Views266

Η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους που συνοδεύει –όπως είθισται– το πολυνομοσχέδιο υπολογίζει το καθαρό «αποτέλεσμα» σε όρους αύξησης εσόδων φέτος από τα 109 άρθρα – παρεμβάσεις σε μόλις 20 εκατ. ευρώ.

Προβλέπει μεν ότι θεσπίζονται νέοι φόροι 146 εκατ. ευρώ (φόροι πολυτελείας και μετοχών). Ωστόσο αυτοί αντισταθμίζονται από δαπάνες ύψους 126 εκατ. ευρώ:  από αυτό ποσό τουλάχιστον 120 εκατ. ευρώ αναμένεται ότι θα δοθεί για αποζημιώσεις στην ΕΡΤ (καθώς δεν θα ισχύσει το πλαφόν των 15.000 που περιόριζε την δαπάνη σε 40 εκατ. ευρώ).

Ωστόσο,  η  έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στα πιο πολλά άρθρα του νομοσχεδίου που φέρνουν νέα μέτρα,  όπως η διαθεσιμότητα και οι παρεμβάσεις στην υγεία δεν υπολογίζει την «εξοικονόμηση» δαπανών. Απλά την περιγράφει, όπως και το υπό ποιες προϋποθέσεις αυτή θα έρθει τελικά στα κρατικά ταμεία…

Πολυνομοσχέδιο: μέτρα και δημοσιονομικό αποτέλεσμα σε ευρώ

2013

2014

έσοδα

δαπάνες

έσοδα

δαπάνες

Αποζημιώσεις ΕΡΤ

 120.000.000

Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας

85.000

Αύξηση συντελεστή πώλησης μετοχών

10.000.000

22.000.000

Φόρος πολυτελείας

136.000.000

Μετάθεση κατάργησης λυκείων σε Γερμανία

5.000.000

-5.000.000

Λειτουργία ΚΕΑΟ ταμείων

1.000.000

ΣΥΝΟΛΟ

146.000.000

 126.085.000

22.000.000

 Τι φέρνει το πολυνομοσχέδιο

* Αποζημιώσεις ΕΡΤ. Δαπάνη 120 εκατ. ευρώ.

* Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας. Δαπάνη  85.000 ευρώ λόγω  παράτασης της θητείας των οργάνων.

* Αύξηση συντελεστή πώλησης μετοχών. Φέρνει φέτος 10 εκατ. ευρώ και το 2014 φέρνει 22 εκατ. ευρώ.

* Φόρος πολυτελείας πρόσθετα έσοδα φέτος  136 εκατ. ευρώ.

* Η  μετάθεση για 2014 της  κατάργησης λυκείων σε Γερμανία δημιουργεί δαπάνη 5 εκατ. ευρώ φέτος που περιορίζεται το 2014.

* Η λειτουργία  των ΚΕΑΟ για την είσπραξη οφειλών στα ταμεία υπολογίζεται να έχει κόστος 1 εκατ. εευρώ.

Το ΓΛΚ αναφέρει ότι δεν αναμένεται ουσιαστική μεταβολή στα φορολογικά έσοδα από το ΚΦΕ και καταγράφει και μία σειρά από παρεμβάσεις που δεν υπολογίζει:

* Από το μνημόνιο στους ΟΤΑ εκτιμάται ότι μπορεί να έρθει εξοικονόμηση ή απώλεια εσόδων από καθιέρωση πειθαρχικής και αστικής ευθύνης υπαιτίων δήμων και περιφερειών σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

* Από την διαθεσιμότητα, αναμένεται μεν εξοικονόμηση δαπάνης από την μείωση του χρόνου σε 8 μήνες και την κατάργηση θέσεων προσωπικού σχολικών φυλάκων, δημοτικής αστυνομίας κλάδων προσωπικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οδηγών και τεχνικών του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και από την θέσπιση νέων όρων σε όσους κατέχουν καταργούμενες θέσεις.

Ωστόσο η «εξοικονόμηση» έχει αιρέσεις:  Επέρχεται, σύμφωνα με το ΓΚΛ, εφόσον το προσωπικό δεν μεταφερθεί/ μεταταγεί μετά τη διαθεσιμότητα σε άλλη θέση, δε θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης και δεν εντάσσεται στις ρητά οριζόμενες κατηγορίες υπαλλήλων (πχ σε ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού) που μετατάσσονται αυτοδικαίως σε συνιστόμενες προσωποπαγείς θέσεις.

* Ενδεχόμενη μείωση δαπάνης φέρνουν και οι  νέοι όροι για χορήγηση προσωρινής διαταγής και άσκησης ασφαλιστικών μέτρων  με παρεμβάσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

* Πιθανή είναι και η αύξηση εσόδων από την καταβολή παραβόλου σε περίπτωση υποβολής καταγγελίας στο εκάστοτε ιατρικό σύλλογο.

* Αναμένεται εξοικονόμηση δαπάνης την περίοδο 2013- 2015 από την καθιέρωση ανωτάτου ορίου δαπανών για εξετάσεις, νοσήλεια κλπ που δεν προσδιορίζεται.

* Ενδεχόμενη δαπάνη από την δυνατότητα επιχορήγησης λόγω έκτακτων αναγκών των ΚΕΑΟ.

* Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων από την θέσπιση προστίμων σε βάρος φαρμακοποιών, ιατρών, εμπόρων φαρμάκων κλπ.

* Πιθανή αύξηση εσόδων από την αναπροσαρμογή των υφιστάμενων προστίμων σε διαγνωστικές κλινικές κλπ

* Πιθανά έσοδα από την επιβολή κυρώσεων σε όσους υπερβαίνουν τα όρια για διαγνωστικές δαπάνες, φυσιοθεραπείες κλπ.

Print Friendly

Share

About Author

webmaster

(0) Readers Comments