ΚΑΒΑΛΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ — 28 Σεπτεμβρίου 2012
  • Views281

Με την υπ αριθμ 398/2012 αποφασή   του, το Ειρηνοδικείο Καβάλας, δικαίωσε  καταναλωτρια μέλος  της Ενωσης Καταναλωτών Καβάλας, η οποία από συνολικές οφειλές ύψους περίπου 57.000ευρώ  θα κληθεί να πληρώσει 0 ευρώ.  Ταυτόχρονα το Ειρηνοδικείο Καβάλας με την παραπάνω απόφασή του εξαιρεί από την εκποίηση την κύρια και μοναδική κατοικία της καταναλώτριας.

Η παραπάνω απόφαση του Ειρηνοδικείου Καβάλας είναι προσωρινή καθώς ο Νόμος 3869/2010 ορίζει ότι σε περίπτωση μηδενικής καταβολής, το Ειρηνοδικείο είναι υποχρεωμένο ανά εξάμηνο να επανεξετάζει τα εισοδήματα του υπερχεωμένου για την περίπτωση που θα μεταβάλλοντο αυτά θετικά και θα υφίστατο σε εκείνη την περίπτωση πιθανός  λόγος για καθορισμό δόσης.

Η καταναλώτρια προσέφυγε στην Ένωση Καταναλωτών Καβάλας στο τέλος του 2010 και στις αρχές του 2011 ο εκπρόσωπος της Ένωσης κατέθεσε προς τις Πιστώτριες Τράπεζες πρόταση εξωδικαστικού συμβιβασμού. Πρόταση την οποία στην πλειοψηφία τους οι Τράπεζες αγνόησαν.

Ακολούθως η Ενωση  Καταναλωτών Καβάλας εξέδωσε πρακτικό αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού και η καταναλώτρια με την δωρεάν συνδρομή  μέλους της Ένωσης,  κατέθεσε στο Ειρηνοδικείο Καβάλας σχετική αίτηση Δικαστικής Ρύθμισης των χρεών της.

Στο Ειρηνοδικείο Καβάλας η καταναλώτρια παρέστη με την συνδρομή  του Πρόεδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας, δικηγόρου Αθανασίου Αθανάσιου.

Το Ειρηνοδικείο Καβάλας αφού δίκασε την υπόθεση, εξέδωσε την απόφασή του με την οποία ορίζει μηδενικές μηνιαίες καταβολές προς όλους τους πιστωτές μέχρις διερευνήσεως περιπτώσεως επαναπροσδιορισμού   των μηνιαίων μηδενικών καταβολών, για τον οποίο ορίζει νέα δικάσιμο την 29 Μαίου του  2013.

Ταυτόχρονα εξαιρεί από την εκποίηση την κύρια κατοικία της αιτούσης.

Να σημειωθεί ότι το μοναδικό εισόδημα της αιτούσης  είναι η σύνταξή της που ανέρχεται στο ποσό  των περίπου 370 ευρώ.

Η απόφαση του Ειρηνοδικείου Καβάλας επιπλέον είναι εξόχως σημαντική , καθώς στις οφειλές της πιστώτριας, περιλαμβάνεται και δάνειο που έλαβε αυτή από Τράπεζα μέσω επιδοτούμενου δανείου από τον ΟΕΚ και η Τράπεζα ισχυρίσθηκε ότι έπρεπε να εξαιρεθεί από την ρύθμιση (ισχυρισμό που προβάλλουν και άλλες Τράπεζες ψευδώς οταν οι καταναλωτές επιδιώκουν συμβιβασμούς).
Η Ενωση Καταναλωτών Καβάλας μέσω των εξουσιοδοτημένων προς αυτό εκπροσώπων της, ισχυριζόταν το αντίθετο από την πρώτη στιγμή εφαρμογής του Νόμου 3869/2010.

Το Ειρηνοδικείο Καβάλας ορθώς απέρριψε τους ισχυρισμούς της Τράπεζας και προχώρησε στην ρύθμιση και της εν λόγω οφειλής.
Με αφορμή και και αυτήν την νέα απόφαση του Ειρηνοδικείου Καβάλας , καλούμε τους καταναλωτές να έχουν εμπιστοσύνη στην εφαρμογή του Νόμου 3869/2010, να έχουν εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη και επιπλέον να έχουν εμπιστοσύνη στην Ενωση Καταναλωτών Καβάλας, η οποία προσπαθεί επί  17 χρόνια, να προασπίσει τα συμφέροντα των καταναλωτών στον βαθμό που μπορεί ανάλογα με τα μέσα που διαθέτει.

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments