• Views265

Άλλη μια απόφαση του Ειρηνοδικείου Καβάλας ήρθε να προστεθεί στον μακρύ κατάλογο των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί υπέρ δανειοληπτών που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Σύμφωνα με την νέα αυτή απόφαση, ο δανειολήπτης θα μπορεί να καταβάλει (για τους επόμενους 12 μήνες) το ποσό των 200 € μηνιαίως για μια συνολική οφειλή ύψους 380.000 € (μετά τους 12 μήνες θα οριστεί ξεχωριστή δικάσιμος). Η απόφαση αυτή, όπως και όλες οι άλλες αποφάσεις, δείχνουν με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν δεκάδες νοικοκυριά που, λόγω της οικονομικής κρίσης, αδυνατούν να εξοφλήσουν τα χρέη τους, αλλά (κυρίως) και την γενικότερη συμπεριφορά των Τραπεζών οι οποίες δείχνουν να αγνοούν χαρακτηριστικά την ίδια την κοινωνία και τις συνθήκες που επικρατούν.

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε η Ένωση Καταναλωτών Καβάλας,

Με την υπ αριθμ 162/2012 αποφασή του, το Ειρηνοδικείο Καβάλας, δικαίωσε καταναλωτή μέλος της Ενωσης Καταναλωτών Καβάλας, η οποία από συνολικές οφειλές ύψους περίπου 380.600ευρώ θα κληθεί να πληρώσει για 12 μήνες ποσό 200 ευρώ μηνιαίως και ορίσθηκε νέα δικάσιμος μετά από ένα χρόνο προκειμένου να εξετάσει το δικαστήριο αν θα αναπροσαρμόσει την δόση.

Επιπλέον το Δικαστήριο, μέχρι να γίνει η νέα δικάσιμος, εξαίρεσε από την τυχόν εκποίηση την κύρια κατοικία του, εκτιμώμενης εμπορικής αξίας ύψους 90.000 €.

Ο καταναλωτής προσέφυγε στην Ένωση Καταναλωτών Καβάλας στο τέλος του 2010 και στις αρχές του 2011 ο εκπρόσωπος της Ένωσης κατέθεσε προς τις Πιστώτριες Τράπεζες πρόταση εξωδικαστικού συμβιβασμού. Πρόταση την οποία στην πλειοψηφία τους οι Πιστωτές (κατά κύριο λόγο Τράπεζες) αγνόησαν.

Ακολούθως η Ενωση Καταναλωτών Καβάλας εξέδωσε πρακτικό αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού και ο καταναλωτής μέσω του συνηγόρου του, κ. Αποστολίδη Μάρκου, επίσης μέλους της Ένωσης Καταναλωτών Καβάλας, κατέθεσε στο Ειρηνοδικείο Καβάλας σχετική αίτηση Δικαστικής Ρύθμισης των χρεών του.

Το Ειρηνοδικείο Καβάλας αφού δίκασε την υπόθεση, εξέδωσε την απόφασή του η οποία αναφέρεται παραπάνω. Να σημειωθεί ότι το εισόδημα του καταναλωτή ανέρχεται στο ύψος των 600 € περίπου και υποστηρίζεται και από συγγενικά του πρόσωπα.

Με την ευκαιρία η Ένωση Καταναλωτών επισημαίνει ορισμένα θέματα προς τους υπερχρεωμένους καταναλώτές που σχετίζονται με τις προσπάθειες των Τραπεζών να προβούν σε μονομερείς ρυθμίσεις δανείων.

Εχει παρατηρηθεί το εξής φαινόμενο:

Διάφορες Τράπεζες πιέζουν και πετυχαίνουν μονομερείς ρυθμίσεις προκειμένου στην ουσία οι ίδιες να εμφανίσουν  ενήμερα δάνεια, αδιαφορώντας για την πραγματική δυνατότητα των υπερχρεωμένων πιστωτών να πληρώσουν.

Στην  συνέχεια όταν οι πιστωτές έρχεται η ώρα να παρουσιασθούν στα Ειρηνοδικεία με βάσει τον Νόμο 3869/10 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, συνήγοροι των Τραπεζών προβαίνουν στις παρακάτω πρακτικές:

1 Επιδιώκουν να επιτύχουν την εξαίρεση του συγκεκριμένου ποσού από την ρύθμιση προφασιζόμενοι ότι είναι καινούργια οφειλή (δεδομένου ότι με βάσει τον εν λόγω Νόμο, οφειλές που δημιουργήθηκαν το τελευταίο έτος δεν μπαίνουν στην ρύθμιση του Νόμου).

2 Προσπαθώντας να πλήξουν την αξιοπιστία των υπερχρεωμένων πιστωτών έναντι του Δικαστηριου, κάνουν ερωτήσεις του είδους: “Αφού ξέρατε ότι δεν μπορείτε να πληρώσετε, γιατί κάνατε ρύθμιση;”

Βεβαίως τα Ειρηνοδικεία που πλαισιώνονται από έγκριτους Δικαστές εύκολα ξεπερνούν τις συγκεκριμένες αιτιάσεις, πλην όμως αυτές δημιουργούν σύγχυση τους υπερχρεωμένους την στιγμή της Δίκης.

Να σημειώσουμε επιπλέον ότι ο Νόμος 3869/2010 δεν εξετάζει τον λόγο για τον οποίο ένας πιστωτής πήρε κάποιο δάνειο (εκτός αν το πήρε με δόλο ή αδικοπραξία).

Ο Νόμος δεν έρχεται να τιμωρήσει έναν υπερχρεωμένο που εκανε μία πιθανόν λάθος επιλογή στην ζωή του, αλλα έρχεται να του σηκώσει το οικονομικό βάρος το οποίο αποδεδειγμένα δεν μπορεί να σηκώσει, προκειμένου αυτός να μπορέσει να λειτουργήσει σαν προσωπικότητα και σαν πολίτης. Επιπλέον να επισημάνουμε την βαριά ευθύνη των Τραπεζών οι οποίες ενώ εγνωριζαν και γνωρίζουν τις οικονομικές δυνατότητες και υποχρεώσεις των πελατών τους (μέσω της εταιρείας δικών τους συμφερόντων με την επωνυμία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ), παρόλαυτά έδιναν αφειδώς δάνεια, αδιαφορώντας για τις συνέπειες.

Καλούνται οι οφειλέτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε οτιδήποτε τους προτείνουν οι Τράπεζες και να ζυγίζουν πολύ καλά την όποια απόφαση πάρουν.

Επιλέον για μία ακόμη φορά καλούνται τις Τράπεζες να σκύψουν πάνω στο πρόβλημα των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και να δώσουν ρεαλιστικές λύσεις και όχι πρόσκαιρες και ανέφικτες να υλοποιηθούν.

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments