ΠΑΙΔΕΙΑ — 26 Μαΐου 2012
  • Views272

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις από υποψήφιους και γονείς για το ερώτημα Γ4 της Φυσικής το οποίο ακυρώθηκε την Παρασκευή λίγες ώρες μετά τις εξετάσεις, επειδή το συγκεκριμένο θέμα είχε ελλιπή διατύπωση, όπως είπε η εξεταστική επιτροπή, ενώ η Ένωση Ελλήνων Φυσικών δήλωσε ότι ήταν λάθος.

Η εξεταστική επιτροπή με οδηγία της στα βαθμολογικά κέντρα ζήτησε μετά την ακύρωση του συγκεκριμένου ερωτήματος οι 7 μονάδες που του αναλογούσαν να κατανεμηθούν στα υπόλοιπα ερωτήματα, ώστε να μην αδικηθούν οι υποψήφιοι.

Ωστόσο πολλοί υποψήφιοι λένε ότι κατάφεραν να λύσουν τη συγκεκριμένη άσκηση και θεωρούν ότι αδικούνται εάν και γι’ αυτούς ισχύσει η ακύρωση του ερωτήματος.

Το υπουργείο Παιδείας επανήλθε το Σάββατο στο θέμα και εξέδωσε νέα ανακοίνωση επαναλαμβάνοντας ότι ακυρώθηκε το ερώτημα και ότι θα επιμεριστούν οι βαθμοί.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

“Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από σχετικά ερωτήματα υποψηφίων, επισημαίνει ότι το μόνο αρμόδιο όργανο για την επιλογή των θεμάτων και τις Οδηγίες προς τα Βαθμολογικά Κέντρα είναι η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.).

Σε ό,τι αφορά στο μάθημα της Φυσικής και στο τέταρτο ερώτημα (Γ4) του τρίτου θέματος, από τη στιγμή που διαπιστώθηκε ότι η διατύπωση του ερωτήματος αυτού δεν ήταν πλήρης επιστημονικά, η ΚΕΕ προχώρησε στην ακύρωσή του και έδωσε αμέσως τις σχετικές οδηγίες στους βαθμολογητές επιμερίζοντας τις 7 μονάδες, που θα ελάμβανε το ακυρωθέν ερώτημα, στα υπόλοιπα τρία ερωτήματα του ίδιου θέματος.

Επαναλαμβάνεται ότι, όσον αφορά στη γραπτή εξέταση του μαθήματος, η βαθμολόγηση δεν έχει ακόμα ξεκινήσει, ενώ για τους έχοντες ήδη εξεταστεί προφορικώς (υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες), ισχύει η ίδια ρύθμιση”.

Πηγή: news247.gr

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments