ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ — 29 Νοεμβρίου 2012
  • Views137

Μικρή πιθανότητα εκταμίευσης σημαντικών ποσών για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου έως το τέλος του έτους δίνει η κυβέρνηση, καθώς εκκρεμεί η θεσμοθέτηση μιας σειράς προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν να γίνουν οι πληρωμές.

Συνολικά, τον περασμένο Σεπτέμβριο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου ήταν 9,3 δισ. ευρώ.

Οι οφειλές του Δημοσίου για επιστροφές φόρων ήταν 738 εκατ. ευρώ, 934 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε χρέη υπουργείων, 971 εκατ. ευρώ σε χρέη ΟΤΑ, 1,79 δισ. ευρώ αφορούσαν σε χρέη νοσοκομείων, στα 4,49 δισ. ευρώ ανέρχονταν οι οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων, ενώ 385 εκατ. ευρώ όφειλαν λοιπά νομικά πρόσωπα.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, παρουσιάζοντας την Πέμπτη το «Σχέδιο Εκκαθάρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών», ξεκαθάρισε πως δεν θα είναι δυνατή η καταβολή οφειλών 3,5 δισ. ευρώ μέσα στο 2012, καθώς δεν θα μπορέσουν όλοι ο φορείς εγκαίρως να προσαρμοσθούν στις απαιτήσεις του νέου μηχανισμού.

Ο κ. Σταϊκούρας εξέφρασε τη βούληση του υπουργείου για να καταβληθούν το ταχύτερο δυνατόν οι οφειλές που αφορούν στα εφάπαξ συνταξιούχων του Δημοσίου και οι οποίοι αναμένουν να πληρωθούν σχεδόν τρία χρόνια.

Ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι στόχος είναι το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου να έχουν εξοφληθεί έως το τέλος του 2013, απέφυγε ωστόσο να δεσμευτεί για το ποσό που θα αποπληρωθεί έως το τέλος του 2012.

Αισιοδοξώ ότι θα είναι ένα σημαντικό μέρος αυτών που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό και τα οποία ανέρχονται σε 3,5 δισ. ευρώ, ανέφερε.

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=l8-0tsQ-tg8[/tube]

Πώς θα γίνει η εξόφληση

Πρέπει να σημειωθεί πως πλέον εξόφληση των οφειλών θα γίνεται με ιεραρχικό τρόπο, καθώς θα προηγούνται οι παλαιότερες υποχρεώσεις, με βάση την ημερομηνία των σχετικών παραστατικών.

Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών κάθε υπουργείου θα αξιολογήσει τα αιτήματα χρηματοδότησης των φορέων του ως προς την τήρηση των προϋποθέσεων χρηματοδότησης και ως προς την αξιοπιστία των μηνιαίων στοιχείων που αποστέλλουν και θα διαμορφώσει αναλυτική πρόταση χρηματοδότησής τους, την οποία και θα αποστείλει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Τα υπουργεία θα αποστέλλουν εντός του πρώτου 20ημέρου κάθε μήνα, στοιχεία για το υπουργείο και τους εποπτευόμενους φορείς τους σχετικά με τις μηνιαίες πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από την έκτακτη επιχορήγηση.

Τυχόν υπόλοιπα της χρηματοδότησης των νομικών προσώπων δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση των υποχρεώσεων αυτών, θα επιστρέφονται στον κρατικό προϋπολογισμό.

Όλοι οι φορείς, υπουργεία και νομικά πρόσωπα, θα οριστικοποιήσουν το σύνολο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της 30ης Σεπτεμβρίου 2012 και θα καταρτίσουν με ευθύνη του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών αναλυτική κατάσταση με τις υποχρεώσεις αυτές κατά χρονολογική σειρά.

Τέλος, σε περιπτώσεις που υφίστανται φορολογικές ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις θα παρακρατούνται τα αντίστοιχα ποσά και θα αποδίδεται το καθαρό ποσό στους δικαιούχους, δηλαδή θα γίνεται συμψηφισμός.

Newsroom ΔΟΛ

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments