ΚΑΒΑΛΑ — 12 Σεπτεμβρίου 2012
  • Views628

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=3pQjlm4tUME[/tube]

Πραγματοποιήθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας μια συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της εργασίας με θέμα: «Διερεύνηση και Υποβολή Προτάσεων για την Αξιοποίηση της Περιοχής ΕΣΚΗ ΚΑΠΟΥ του Δήμου Καβάλας». Η παρουσία πραγματοποιήθηκε από την ομάδα εργασίας που είχε ορίσει το Παράρτημα του ΓΕΩΥΕΕ για το λόγο αυτό, παρουσία του Προέδρου της Δ.Ε. του Παραρτήματος κ. Μυστακίδη Ζαφείρη.

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο είναι Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το ΥΠΑΑΤ και ο θεσμοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα πρωτογενούς παραγωγής και προστασίας περιβάλλοντος. Κινούμενοι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους και έχοντας ήδη μια πολύ καλή συνεργασία με το Δήμο Καβάλας δέχτηκαν με πολύ χαρά το αίτημα του Δήμου Καβάλας και της Δημωφέλειας για να διερευνήσουν τις δυνατότητες αξιοποίησης της έκτασης ΕΣΚΗ ΚΑΠΟΥ που ανήκει στη Δημωφέλεια και ευρύτερα στο Δήμο Καβάλας. Άλλωστε το Επιμελητήριο έχει μακρά εμπειρία σε τέτοια θέματα παρά τις περιορισμένες οικονομικές του δυνατότητες.

Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι η περιοχή αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί με πολλαπλές δράσεις, τόσο από το Δήμο Καβάλας και τη Δημωφέλεια, όσο και από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Με την αξιοποίηση αυτή θα υπάρξει προστιθέμενο εισόδημα τόσο για το Δήμο όσο και για τους κατοίκους της περιοχής. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα και εργαλεία που υπάρχουν διαθέσιμα. Για να γίνει αυτό όμως θα πρέπει από πλευράς Δήμου να υπάρξει ετοιμότητα σχεδιασμού και μελετών (κάτι στο οποίο μπορεί να βοηθήσει σημαντικά η μελέτη αυτή).

Αξίζει, σε αυτό το σημείο, να αναφερθεί ότι η μελέτη αυτή σχολιάστηκε θετικά από τους δημοτικούς συμβούλους (αν και ο Άρης Βέρρος επιφυλάχθηκε να δώσει οριστική απάντηση σε επόμενη συνεδρίαση), οι οποίοι (όπως τόνισαν) αναμένουν πλέον τις ανάλογες πρωτοβουλίες από τον δήμο Καβάλας.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την μελέτη του ΓΕΩΤΕΕ ΑΜ για το Εσκή Καπού

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την παρουσίαση της μελέτης του ΓΕΩΤΕΕ ΑΜ για το Εσκή Καπού

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments