ΠΟΛΙΤΙΚΑ — 15 Απριλίου 2013
  • Views197

«Ποτέ δεν υπήρξε ποσοτικό ως προς το σύνολο των δημοσίων λειτουργών κάθε είδους ανάλογα και με τις ανάγκες των εκτεταμένων νησιωτικών και άλλων δύσκολα προσβάσιμων περιοχών. Καμιά άλλη χώρα της ΕΕ, άλλωστε, δεν αντιμετωπίζει τέτοια διασπορά του εθνικού κορμού, ούτε βέβαια εθνικά προβλήματα, στα οποία εσχάτως προστέθηκε και το κρίσιμο Μεταναστευτικό», επισήμανε ο Αλέξης Μητρόπουλος.

«Ήδη σε πίνακες Διεθνών Οργανισμών, όπως του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα, από τη δεκαετία του ’80 σύμφωνα με πίνακα για τα έτη 1983-2002 ήταν πιο κάτω από τον μέσο όρο σε αριθμό δημοσίων υπαλλήλων εν σχέσει με τον ενεργό πληθυσμό και παρά τις ως άνω ιδιαίτερες ανάγκες της. Σήμερα με βάση την από 8-4-2013 ενημέρωση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, για το 2012, η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση είναι από τις πιο ολιγάριθμες στην Ευρωζώνη των 17, στην ΕΕ των 27, στη συνολική Ευρώπη των 47 χωρών. Συγκεκριμένα, στις 31-12-2012 ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) ανερχόταν σε 628.412 περίπου ανθρώπους. Από αυτούς 52.000 περίπου πρόσωπα έχουν σχέση ΙΔΑΧ, το συμβασιουχικό προσωπικό κάθε είδους (ορισμένου χρόνου, έργου, ωρομίσθιοι) ανέρχεται σε 38.207, οι μετακλητοί υπάλληλοι σε 1.844 πρόσωπα», ανέφερε.

Ο κ. Μητρόπουλος επισήμανε, ότι «οι ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες, παρά τα αντιθέτως προπαγανδιζόμενα, δεν έχουν περισσότερα προνόμια απ’ όσα οι δημόσιες υπηρεσίες των άλλων χωρών. Όμως η ελληνική Δημόσια Διοίκηση σήμερα έχει προβλήματα λειτουργίας, αποδοτικότητας, εξορθολογισμού, τεχνολογικής αναβάθμισης, ριζικής αναδιοργάνωσης. Έχει ανάγκη από ένα «σοκ» επανεκκίνησης», τόνισε χαρακτηριστικά ο Συντονιστής Τομέα Διοικητικής Μεταρρύθμιση του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ.

«Τα θεμελιωτικά στοιχεία του νέου Ελληνικού Κράτους πρέπει να είναι η πληρότητα των Υπηρεσιών του, η ευελιξία των δομών του, το δημοκρατικό και συμμετοχικό του πνεύμα, η δημιουργικότητα, η κοινωνικότητα, η ευρηματικότητα των υπαλλήλων του, η διαρκής προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα που υποστασιοποιούν τις βέλτιστες δομές, την ατομική ευθύνη αλλά και την ομαδική συνέργεια, υπό καθεστώς διαρκούς, διαφανούς και συμμετοχικής αξιολόγησης», ανέφερε ο κ. Μητρόπουλος.

«Εμείς θα στηρίξουμε τη δημιουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικού, ευέλικτου, δημοκρατικού και συμμετοχικού κράτους και θα ενθαρρύνουμε τους δημοσίους υπαλλήλους να συμβάλουν στην αξιοκρατική και παραγωγική ανασυγκρότησή του», τόνισε κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Μητρόπουλος.

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments