ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ — 02 Ιουνίου 2012
  • Views200

Στο πλαίσιο του έργου «Οργάνωση της Λειτουργίας της Προστατευόμενης Περιοχής Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας και του Φορέα διαχείρισης της», στο «Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013», υλοποιείται η δράση «Ενημέρωση όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης και της τοπικής κοινωνίας» από στελέχη του φορέα.

Η υλοποίηση της δράσης περιλαμβάνει προγράμματα περιβαλλοντικής ενημέρωσης-εκπαίδευσης που υλοποιούνται (από την έναρξη λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης πριν το 1998), σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης των Περιφερειακών Ενοτήτων εντός του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Τα προγράμματα αυτά αφορούν επισκέψεις σχολικών ομάδων στα Κέντρα Πληροφόρησης, γνωριμία με τους υγροτόπους της περιοχής, αλλά και εκπόνηση συγκεκριμένων θεματικών εργασιών από περιβαλλοντικές ομάδες.

Τα προγράμματα αφορούν και ομάδες σχολείων από όλη την Ελλάδα που επισκέπτονται την περιοχή. Επισκέψεις σε σχολικές μονάδες των Περιφερειακών Ενοτήτων εντός του Εθνικού Πάρκου και ενημέρωση για το ΕΠ ΑΜΑΘ.

Οι στόχοι των δράσεων αφορούν στην πληρέστερη ενημέρωση για την χλωρίδα, πανίδα και τα οικοσυστήματα της προστατευόμενης περιοχής, τις απειλές – πιέσεις που δέχεται, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στοιχεία που απαιτούν προστασία και επί μέρους θεματικές ενότητες (γεωλογία, νερό, είδη βλάστησης, ορνιθοπανίδα κ.λπ.).

Παράλληλα παρουσιάζεται η κατάσταση των οικοσυστημάτων, οι αρμοδιότητες και οι δράσεις του Φορέα Διαχείρισης, οι αναπτυξιακές προοπτικές που προκύπτουν και ενημέρωση για τις δράσεις που μπορούν να λάβουν χώρα και να βοηθήσουν στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και την καλλιέργεια συμμετοχικών διαδικασιών στη λήψη αποφάσεων για την προστασία της περιοχής.

Print Friendly

“Ομάδα Γονεών” ΤΕΒΑ

“Ομάδα Γονεών” ΤΕΒΑ

Οκτώβριος 25, 2016

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments