ΚΟΣΜΟΣ — 21 Μαρτίου 2013
  • Views185

Η 47η Σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 1992, έχοντας υπόψη τις προτάσεις που διατυπώθηκαν στη Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για το «Περιβάλλον και την Ανάπτυξη» που πραγματοποιήθηκε στην Αργεντινή το 1977, αποφάσισε να ορίσει την 22α Μαρτίου κάθε χρόνου ως Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό.

Ο πρώτος εορτασμός έγινε το 1993 και συνέπεσε με μια δύσκολη χρονιά από έλλειψη νερού για την Ελλάδα, εξαιτίας των χαμηλών βροχοπτώσεων της τετραετίας ’90-’93. Από τα κεντρικά παγκόσμια μηνύματα κατά τους εορτασμούς της ημέρας αυτής, αξίζει να αναφερθεί το μήνυμα του 1998 με τον τίτλο «Υπόγειο Νερό – Ο αόρατος πόρος», το μήνυμα του 1999 «Ο καθένας μας ζει κατάντη» που σημαίνει ότι κάθε δράση του ανθρώπου πάνω στο νερό έχει συνέπειες σ’ αυτούς που ζουν χαμηλότερα και προτρέπονται έτσι τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να συνεργασθούν για τη διαχείριση των διακρατικών υδρολογικών λεκανών και το μήνυμα του 2001 «Υγιεινό Νερό», με το οποίο καθιερώνεται το νερό σαν ένας βασικός παράγοντας του περιβάλλοντος και τονίζεται ότι η κρίση του νερού είναι το πιο άμεσο και σοβαρό πρόβλημα για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Η αύξηση της θερμοκρασίας της γης με το φαινόμενο του θερμοκηπίου, που αποδίδεται στην αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, φαίνεται να επηρεάζει το κλίμα γενικότερα και οι επιστήμονες που ασχολούνται με τις αλλαγές του σε παγκόσμιο επίπεδο προειδοποιούν ότι έρχονται περίοδοι με παρατεταμένες ανομβρίες που θα δημιουργούν συνθήκες ξηρασίας και θα εναλλάσσονται με περιόδους έντονων βροχοπτώσεων που θα δημιουργούν συνθήκες πλημμυρών.

Ο φετινός εορτασμός συμπίπτει με μία καλή βροχομετρική χρονιά για την Ελλάδα, που ξεκίνησε από τον Οκτώβριο του 2012 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Όπως δείχνουν τα στοιχεία βροχόπτωσης στους σταθμούς μέτρησης, κάθε μήνας που παρέρχεται βελτιώνει τη βροχομετρική χρονιά στο σύνολό της. Το ίδιο φαίνεται να εξελίσσεται και ο Μάρτιος που διανύουμε και το ίδιο ευχόμαστε να συνεχιστεί και τον Απρίλιο – Μάιο. Η εικόνα του υδατικού δυναμικού της περιοχής μας είναι πολύ καλή. Οι πηγές μας έχουν σημαντικές παροχές νερού και η στάθμη στα υπόγεια νερά βρίσκεται ήδη στο ανώτερο σημείο. Η ερχόμενη αρδευτική περίοδος φαίνεται ότι θα ξεκινήσει για τους αγρότες της περιοχής μας με τις καλύτερης συνθήκες προσφοράς νερού. Παρόλα αυτά όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το νερό είναι ένας ανανεώσιμος φυσικός πόρος σε ανεπάρκεια, βασική προϋπόθεση της ζωής και απαραίτητη υποδομή για την ανάπτυξη και τον πολιτισμό.

Ο όρος «διαχείριση των υδατικών πόρων» κατά κανόνα συνοδεύεται από επιθετικούς προσδιορισμούς του τύπου «ορθολογική», «βέλτιστη», «αειφόρος», «σοφή» κ.λπ. ανάλογα με τον διαχειριστή και την χρονική περίοδο. Σήμερα το νερό είναι πλέον συνδεδεμένο με το περιβάλλον και αποτελεί μία από τις τέσσερις βασικές συνιστώσες των οικοσυστημάτων. Ως περιβαλλοντική συνιστώσα είναι πολύ ευαίσθητο στις κλιματικές αλλαγές, στην ξηρασία, στην αποδάσωση, στην υπερβολή χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, στη ρύπανση και τη μόλυνση τόσο του αέρα όσο και του εδάφους. Είναι καιρός για δράση με γνώμονα ότι το νερό ως περιβαλλοντική συνιστώσα βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο.

Η ατομική δράση και της κοινωνίας γενικότερα οφείλει να βασίζεται στις παρακάτω γενικές αρχές:

  1. Στη συνδιαχείριση επιφανειακών και υπόγειων υδρολογικών συστημάτων στην κλίμακα της λεκάνης απορροής ποταμού.
  2. Στη χρήση και ανάπτυξη της τεχνολογίας, η οποία αυξάνει την αποθήκευση νερού στα υδροφόρα συστήματα (επαναχρησιμοποίηση αναγεννημένων λυμάτων, τεχνικός εμπλουτισμός, διαφορική χρήση, φράγματα κ.λπ.).
  3. Στην προστασία αλλά και την αποκατάσταση (απορρύπανση) της ποιότητας των υδατικών πόρων υπόγειων και επιφανειακών.
  4. Στη χρησιμοποίηση των υπόγειων υδατικών πόρων για την ιεραρχική κάλυψη των αναγκών της κοινωνίας που έχουν την υψηλότερη προτεραιότητα και την μεγαλύτερη κοινωνία αξία.
  5. Στην αναθεώρηση των χρήσεων γης και νερού.

Η σύνταξη των διαχειριστικών σχεδίων σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού και υδατικού διαμερίσματος που επιχειρείται τα τελευταία χρόνια από την πολιτεία φαίνεται να συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας του νερού και στη διατήρηση της καλής χημικής και οικολογικής κατάστασής του. Η πολιτεία όμως με τους μηχανισμούς της δεν πρέπει να ξεχνά ότι στην Ελλάδα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα επάρκειας νερού σε πολλές περιοχές και διάφορες χρονικές περιόδους, που δεν έχει λυθεί ακόμη και ούτε φαίνεται να επιλύεται μέσα από τα Σχέδια Διαχείρισης.

Οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι μεταξύ των καλών βροχομετρικών περιόδων μεσολαβούν περίοδοι με μικρά ύψη βροχής, που αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες και επαυξάνουν το πρόβλημα της ανεπάρκειας. Τα έργα συγκράτησης νερού, που δεν μπορούν να κατασκευαστούν αυτόματα όταν παρουσιάζεται το πρόβλημα της λειψυδρίας, παραπέμπονται στις καλένδες την τελευταία 10ετία και ούτε δίνεται η ανάλογη προσοχή στα Διαχειριστικά Σχέδια. Ίδια αντιμετώπιση έχουν και τα συλλογικά αρδευτικά δίκτυα.

Print Friendly

Σαν σήμερα

Σαν σήμερα

Οκτώβριος 25, 2016

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments