ΚΟΙΝΩΝΙΑ — 26 Μαρτίου 2013
  • Views149
Σε θέση μάχης βρίσκονται χιλιάδες υποψήφιοι που θα κληθούν από την ερχόμενη εβδομάδα να διεκδικήσουν μία από τις 186 θέσεις τακτικού προσωπικού στο υπουργείο Οικονομικών, στην ειδικότητα ΠΕ Εφοριακών.

Οι 60 θέσεις αφορούν πτυχιούχους Νομικής Σχολής και οι υπόλοιπες 126 πτυχιούχους οικονομικών τμημάτων.

Η κατοχή διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, καθώς και η εμπειρία αποτελούν κρίσιμους παράγοντες που «σφραγίζουν» το διαβατήριο διορισμού των υποψηφίων, ενώ απαραίτητα προσόντα θεωρούνται η γνώση χειρισμού Η/Υ, η πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας, καθώς και ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

Όπως αναφέρει το Έθνος, οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται για πρώτη φορά ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ, από τις 3 έως τις 19 Απριλίου, ενώ τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικά έως τη Δευτέρα 22 Απριλίου.

Print Friendly

“Ομάδα Γονεών” ΤΕΒΑ

“Ομάδα Γονεών” ΤΕΒΑ

Οκτώβριος 25, 2016

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments