ΚΥΠΡΟΣ — 02 Απριλίου 2013
  • Views201

Ολοκληρώθηκε η συμφωνία για το κυπριακό μνημόνιο και τη δανειακή σύμβαση, σύμφωνα με δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Χρίστου Στυλιανίδη.

Τόνισε δε ότι κλείνει μια μακρά περίοδος αβεβαιότητας, η οποία κράτησε έναν χρόνο.
Ο υπουργός Οικονομικών Μιχάλης Σαρρής, απαντώντας σε ερώτηση πότε προβλέπει να βγει η Κύπρος από την ύφεση, δήλωσε ότι δεν μπορεί να γίνει ακριβής πρόβλεψη κι επισήμανε ότι ο φετινός χρόνος θα είναι πολύ δύσκολος, όπως κι οι αρχές του επόμενου.

Ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης, μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο για το φυσικό αέριο, δήλωσε ότι η κυβέρνηση πέτυχε τα έσοδα και οι σχεδιασμοί να είναι στην αρμοδιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τι περιλαμβάνει το Μνημόνιο για την Κύπρο

Τι ισχύει σε μισθούς

Στο Μνημόνιο Συναντίληψης, όπως γράφει ο Φιλελεύθερος ισχύουν οι αποκοπές των μισθών του δημόσιου τομέα που συμφωνήθηκαν στις 23 Νοεμβρίου 2012. Ωστόσο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο φαίνεται να έχει άλλη αντίληψη για το θέμα και όπως φαίνεται σε ξεχωριστό έγγραφο προτείνει διορθώσεις μισθών και συντάξεων ακόμη και του 13ου μισθού. Στο κείμενο που καλείται να συμφωνήσει η κυβέρνηση αναφέρεται ότι εφαρμόζεται η κλιμακωτή μείωση των αποδοχών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα στους συνταξιούχους και εργαζόμενους ως εξής: 0- 1.000 ευρώ 0%, 1.001-1.500 ευρώ 6,5%, 1.501-2.000 ευρώ 8,5%, 2.001-3.000 ευρώ 9,5%, 3.001-4.000 ευρώ 11,5%, άνω των 4.001 ευρώ 12,5%.

Ριζικές αλλαγές στους οργανισμούς

Η Τρόικα αναφέρεται ονομαστικά στις ιδιωτικοποιήσεις της Cyta, ΑΗΚ και Αρχή Λιμένων, κάτι που δεν έκανε στο αρχικό κείμενο του Νοεμβρίου. Επισημαίνεται ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να καταρτίσει κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της ακίνητης περιουσίας, που ανήκει στην κεντρική κυβέρνηση, τους δήμους και τις περιφερειακές διοικήσεις, εν όψει της πιθανής αποεπένδυσης ή αναδιάρθρωσης των οργανισμών. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να γίνει η απογραφή όλων των κρατικών επιχειρήσεων οι οποίες θα μπορούσαν να υπόκεινται σε αναδιάρθρωση ή να γίνει εκκαθάριση. Η κυβέρνηση καλείται να ετοιμάσει ένα σχέδιο για την ενίσχυση της διακυβέρνησης των κρατικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Στη συνέχεια θα πρέπει να συντάξει μια έκθεση για την επανεξέταση των δραστηριοτήτων και των οικονομικών που αφορά τους ημικρατικούς οργανισμούς. Η έκθεση θα αξιολογεί τις επιχειρηματικές προοπτικές των επιχειρήσεων αυτών και θα αποτελεί το πεδίο εφαρμογής για την ομαλή ιδιωτικοποίηση. Οι κυπριακές Αρχές θα πρέπει να λάβουν τις αναγκαίες νομικές αλλαγές για να ικανοποιηθεί η απαίτηση αυτή το δεύτερο τρίμηνο του 2013. Το σχέδιο της ιδιωτικοποίησης θα γίνει σε συνεργασία με την ΕΕ, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ. Όπως αναφέρεται στο Μνημόνιο Συναντίληψης, το σχέδιο αποκρατικοποιήσεων θα συμβάλει στη βελτίωση της οικονομικής αποτελεσματικότητας μέσω αυξημένου ανταγωνισμού και την ενθάρρυνση της εισροής κεφαλαίων, καθώς και στην αποκατάσταση της βιωσιμότητας του χρέους.

Υπολογίζονται περισσότερο τα κοιτάσματα

Μια έντονα πιο ξεκάθαρη διατύπωση για τον ρόλο των υδρογονανθράκων και το δικαίωμα διαχείρισής τους επιδιώκεται στις διαπραγματεύσεις για το τελικό Μνημόνιο, σε σχέση με εκείνο που συμφωνήθηκε στο τέλος του 2012. Το μέχρι και αργά χθες υπό συζήτηση κείμενο του Μνημονίου, σε σχέση με τα θέματα ενέργειας, περιλαμβάνει τρία χαρακτηριστικά που το διαφοροποιούν:

Λαμβάνεται πιο ξεκάθαρα υπόψη ο ρόλος των υδρογονανθράκων στην ανάκαμψη της οικονομίας γενικότερα. Γίνεται αναφορά σε δυναμικό που θα προσφέρει μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα στην ανάκαμψη, ενώ προηγουμένως δεν υπήρχε καμία αναφορά.

Μπαίνουν πολύ πιο ξεκάθαρες προβλέψεις σε σχέση με την οργάνωση της αγοράς ηλεκτρισμού και της αφοράς φυσικού αερίου τόσο εντός Κύπρου όσο και για εξαγωγές. Κάτι που ερμηνεύεται αντιφατικά από τις διάφορες πλευρές.

Γίνεται αποδεκτό, όπως και στο προηγούμενο Μνημόνιο, ότι τα έσοδα από τους υδρογονάνθρακες θα κατανεμηθούν πρώτα για ανάπτυξη υποδομών και τις μελλοντικές γενιές και προστίθεται πρόβλεψη για «δημιουργία αξίας για όλα τα στρώματα της κοινωνίας». Αποσύρεται η πρόβλεψη για διαβούλευση σε σχέση με το πλαίσιο του Ταμείου Υδρογονανθράκων. Πρόβλεψη που άφηνε ανοικτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης από την Τρόικα σημαντικά περισσότερων πόρων από τους υδρογονάνθρακες για απομείωση του χρέους, εξαλήφθηκε – τουλάχιστον στα μέχρι τώρα κείμενα.

Καταργήσεις δαπανών και προνομίων

Μείωση των συνολικών δαπανών για κοινωνικές παροχές, κατά τουλάχιστον €113 εκατ. μέσω της κατάργησης ενός αριθμού, όπως το επίδομα μητέρας, άλλα οικογενειακά επιδόματα και επιδόματα εκπαιδευτικών. Επίσης γίνεται και ο εξορθολογισμός του επιδόματος Πάσχα για τους συνταξιούχους.

Εξασφαλίζεται μείωση τουλάχιστον 29 εκατ. ευρώ στο σύνολο των δαπανών των επιδομάτων για τους εργαζόμενους στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Επιτυγχάνεται με τη φορολόγηση των συντάξιμων επιδομάτων που παρέχονται σε ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους και τους υπαλλήλους στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Δεύτερο σημείο είναι η μείωση των αποζημιώσεων που προβλέπονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και η μείωση της ημερήσιας αποζημίωσης στο εξωτερικό για επαγγελματικά ταξίδια κατά 15%.

Μειώνονται ορισμένα οφέλη και προνόμια για τους κρατικούς αξιωματούχους και ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους, ιδίως με την αναστολή του δικαιώματος να ταξιδεύουν στην πρώτη θέση.

Παρατείνεται η αναστολή καταβολής της ΑΤΑ για τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα μέχρι το τέλος του προγράμματος (πρώτο τρίμηνο 2016). Επεκτείνεται το πάγωμα των προσαυξήσεων και γενικές αυξήσεις μισθών στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα κατά τρία επιπλέον έτη μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016. Μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων κατά τουλάχιστον πέντε χιλιάδες κατά την περίοδο από 2012 έως 2016 και εφαρμογή ενός τετραετούς προγράμματος που αποβλέπει στην κατάργηση του τουλάχιστον 1.880 θέσεις μονίμων υπαλλήλων.

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments