ΚΟΙΝΩΝΙΑ — 19 Μαΐου 2012
  • Views170

Σε διευκρινίσεις για τις αθρόες προσλήψεις εργαζομένων στους δήμους της χώρας προχώρησε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, έπειτα από σχετικά δημοσιεύματα.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, οι Δήμοι αντιμετωπίζουν σήμερα, τεράστια προβλήματα από την παρατεταμένη προεκλογική περίοδο και τις απαγορεύσεις που ισχύουν κατά τη διάρκειά της , ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην προγραμματισμένη ετησίως κατά το θέρος απασχόληση έκτακτου προσωπικού για:

Ÿ- την πυροπροστασία,

Ÿ- τις υπηρεσίες καθαριότητας, ιδιαίτερα τουριστικών περιοχών και των καθαρισμό ακτών,

Ÿ- την προστασία των λουομένων με ναυαγοσώστες,

Ÿ- τους δημοτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς,

Ÿ- τις παιδικές κατασκηνώσεις και

Ÿ- του υδρονομείς άρδευσης

Στην ανακοίνωσή της, η ΚΕΔΕ σημειώνει ακόμα ότι οι απασχολούμενοι αυτοί δεν επιφέρουν επιβάρυνση ούτε στον κρατικό προϋπολογισμό ούτε στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διότι έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες αυτές, δεδομένης της προσφυγής για δεύτερη φορά στις κάλπες, ζήτησε επιμόνως από το Υπουργείο Εσωτερικών μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 28 του Ν.2190/1994 όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία παρέχεται η δυνατότητα σε εξαιρετικές περιπτώσεις να ζητήσει από το Συμβούλιο της Επικρατείας την προβλεπόμενη από τον ανωτέρω Νόμο εξαίρεση.

«Το Υπουργείο Εσωτερικών υιοθέτησε το εύλογο αίτημα της ΚΕΔΕ και στη συνέχεια το παρέπεμψε στο Συμβούλιο της Επικρατείας προκειμένου να γίνει δεκτό.

Είναι αυτονόητο, ότι η ικανοποίηση του αιτήματος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα διασφαλίσει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού την καλύτερη δυνατή λειτουργία των Δήμων και άρα την εξυπηρέτηση και προστασία των πολιτών και τουριστών που επισκέπτονται τη Χώρα μας», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: NewsBeast

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments