ΔΡΑΜΑ — 17 Ιουνίου 2013
  • Views255

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 17η Ιουνίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

1) Υποβολή ενστάσεων στο Εθνικό Κτηματολόγιο (σχετ. η 166/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)  – Εισηγητής Ζαχαριάδης Παύλος

 

 

Ζωντανή μετάδοση στον Ιστοχώρο του Δ. Δράμας:

www.dimos-dramas.gr ή

http://streaming2.syzefxis.gov.gr/drama

 

Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση αυτή κρίνεται ως κατεπείγουσα σύμφωνα με τις  διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,  για  το λόγο ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης αμέσως, προς αποφυγή ζημίας των συμφερόντων του Δήμου Δράμας.

Print Friendly

Share

About Author

webmaster

(0) Readers Comments