ΔΡΑΜΑ — 30 Μαΐου 2012
  • Views250

Ο Δήμος Δράμας καλεί τους δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 {ΦΕΚ Α΄/87/7-6-2010}, να προσέλθουν στην ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 30ή Μαΐου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα  18.30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

1)       Έγκριση της 3/2012 απόφασης της Επιτροπής Τουριστικής προβολής & Ανάπτυξης, σχετικά με την ψήφιση του ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Δράμας έτους 2012
2)       Έγκριση αναδρομικώς, μετακίνησης Δημάρχου
3)       Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στο εξωτερικό
4)       Έγκριση εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων Δήμου Δράμας
5)       Έκτακτη οικονομική ενίσχυση δημοτών
6)       Έγκριση πραγματοποίησης τελετής υποδοχής ποδηλατών – έγκριση δαπάνης
7)       Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 33856/29-5-12 πρακτικού σύσκεψης για
τον καθορισμό τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την
προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς
συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και
άλλων λεπτομερειών

Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση αυτή κρίνεται ως κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3852/2010, για το λόγο ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης αμέσως, προς αποφυγή ζημίας των συμφερόντων του Δήμου Δράμας.

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments