ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ — 24 Ιουλίου 2012
  • Views263

Το θέμα της κατασκευής των διοδίων στην Μουσθένη συζητήθηκε εκ νέου στο περιφερειακό συμβούλιο ΑΜ-Θ (το οποίο συνεδρίασε χθες), μετά από σχετική εισήγηση του περιφερειακού συμβούλου Δημήτρη Χαρίτου. Μπορεί τα πάντα όσον αφορά την απόρριψη οποιασδήποτε σκέψης για την κατασκευή σταθμού διοδίων να ξεκαθαρίστηκαν στην σύσκεψη που έλαβε χώρα την περασμένη Παρασκευή, με τον πρόεδρο της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ Γιάννη Τσακλίδη να τονίζει ότι λόγω της τοποθέτησης ηλεκτρονικών διοδίων κατά μήκος της Εγνατίας Οδού το 2013 δεν υπάρχει λόγος για την κατασκευή διοδίων στην Μουσθένη, ωστόσο το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα ψήφισμα με το οποίο ζητά να μην λειτουργήσει ο σταθμός διοδίων στην Μουσθένη, αλλά και να μην αυξηθεί το κόμιστρο των διοδίων.

Θέμα, επίσης, τέθηκε και για την συντήρηση της Εγνατίας Οδού, καθώς σε πολλά σημεία εμφανίζονται σημαντικά προβλήματα. Επιπλέον, την δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι οι κάτοικοι της Δράμας επιβαρύνονται τις όποιες παρεμβάσεις στην Εγνατία, παρά το γεγονός ότι δεν ωφελούνται από την χρήση της (καθώς δεν την χρησιμοποιούν) εξέφρασαν περιφερειακοί σύμβουλοι της Π.Ε. Δράμας.

Υπόλοιπα θέματα

Όσον αφορά τα άλλα θέματα ημερήσιας διάταξης, το Περιφερειακό Συμβούλιο απέρριψε την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που κατέθεσε η διοίκηση της DIANA, ενώ ενέκρινε την σύναψη προγραμματικής μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την υλοποίηση του έργου «Υποστήριξη των Δήμων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων». Το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε, επίσης, και την Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ για το έργο «Ανόρυξη γεωθερμικών γεωτρήσεων έρευνας-παραγωγής στο γεωθερμικό πεδίο Ερατεινού -Χρυσούπολης» Δήμου Νέστου Π.Ε. Καβάλας με φορέα υλοποίησης το δήμο Νέστου.

Ετήσια έκθεση Συμπαραστάτη Πολίτη και Επιχείρησης

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο παρουσιάστηκε, επίσης, και η ετήσια έκθεση του Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης από τον Περιφερειακό Συμπαραστάτη ΑΜ-Θ Λάζαρο Τσακμακίδη. Τα σημεία στα οποία στάθηκε ο κ. Τσακμακίδης ήταν η (γνωστή σε όλους μας) σύγχυση και επικάλυψη αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπηρεσιών (είτε αυτές ανήκουν στην περιφέρεια είτε σε δήμους) και η καθυστέρηση στην ικανοποίηση βασικών αιτημάτων των πολιτών. Μεταξύ άλλων ο κ. Τσακμακίδης επεσήμανε ότι:

“Παρατηρήθηκε μεγάλη σύγχυση αρμοδιοτήτων τόσο μεταξύ των επιμέρους επιπέδων Διοίκησης (Αποκ/νη Διοίκηση – Περιφέρεια και Δήμοι) όσο και μεταξύ των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας. Στην πρώτη περίπτωση, η σύγχυση οφείλετο κυρίως στις αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων των διαφόρων επιπέδων Διοίκησης. Στην δεύτερη περίπτωση, οι παρατηρηθείσες ταλαντεύσεις και καθυστερήσεις άσκησης αρμοδιοτήτων, από τις Διευθύνσεις της Περιφέρειας, ωφείλοντο προεχόντως, στο γεγονός ότι με το Π.Δ. 144/2010 «Περί Οργανισμού της Περιφέρειας ΑΜΘ, αλλά και στον Ν.3852/2010, δεν υπήρξε λεπτομερής καταγραφή του συνόλου των αρμοδιοτήτων που κατά τους κείμενους Νόμους, ασκούνται από τις οργανικές αυτές μονάδες αλλά μόνο ενδεικτική παράθεση τους, με αποτέλεσμα πλήθος αρμοδιοτήτων να παραμένουν αρύθμιστες, ως προς την κατανομή τους μεταξύ των Κεντρικών Υπηρεσιών και των αντιστοίχων τους στους Νομούς της Περιφέρειας. Οι ανωτέρω σημειωθείσες δυσλειτουργίες που ωφείλοντο σε αντικειμενικούς λόγους, αντιμετωπίσθηκαν για όσες περιπτώσεις τέθηκαν υπόψη του Π.Σ. τόσο με την γραπτή διαδικασία, όσο και δια της προφορικής – τηλεφωνικής επικοινωνίας με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του. Τόσο η υποστελέχωση των περισσότερων Περιφερειακών Υπηρεσιών, όσο και η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού στον χειρισμό σύνθετων θεμάτων, δηλαδή θεμάτων που ενέχουν σημαντικές τεχνικές αλλά ταυτόχρονα και νομικές διαστάσεις, οδηγεί πολλές φόρες στην μη ορθή, νομικά, αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων των πολιτών. Η παρουσιαζόμενη συχνά καθυστέρηση στην ικανοποίηση των αιτημάτων των πολιτών, παρά τις προβλεπόμενες ρητά από τον Νόμο προθεσμίες για την διεκπεραίωση των ενώπιων της Διοικήσεως εκρεμμουσών υποθέσεων αναδεικνύει την ανάγκη δημιουργίας ενός στενότερου συστήματος παρακολούθησης της καθημερνής ροής εισερχόμενων – εξερχομένων υποθέσεων.”

http://videotex.gr/uploads/APOLOGISMOS.pdf

http://videotex.gr/uploads/APOLOGISMOS_PINAKAS.pdf

Print Friendly

“Ομάδα Γονεών” ΤΕΒΑ

“Ομάδα Γονεών” ΤΕΒΑ

Οκτώβριος 25, 2016

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments