ΔΡΑΜΑ — 11 Ιανουαρίου 2013
  • Views396

Ο Δήμαρχος Δράμας κάνει γνωστό, ότι σύμφωνα με την αρ.Φ.437/2/27300/Σ.10018/13-11-2013 ανακοίνωση της Στρατολογικής Υπηρεσίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και προκειμένου να ενημερώσουμε τους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Δράμας με έτος γέννησης 1995, οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2016 είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής στην Στρατολογική Υπηρεσίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ή στα πλησιέστερα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του τόπου διαμονής τους από 2 Ιανουαρίου έως και 28 Φεβρουαρίου 2013.

Μαζί με το συμπληρωμένο δελτίο απογραφής υποβάλλουν και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή διαβατηρίου τους ή πιστοποιητικό του Δήμου, από τα οποία θα προκύπτει η εγγραφή τους στα Μητρώα Αρρένων.

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments