ΔΡΑΜΑ — 07 Ιανουαρίου 2013
  • Views244

Με την αποδοχή της πρότασης του Δήμου Δράμας από την κυβέρνηση

Στην πλήρη κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Ωδείου της Δράμας με διδακτικό προσωπικό και την έγκριση του συνόλου των θέσεων διδασκόντων, οδηγεί η αποδοχή της σχετικής πρότασης του Δήμου Δράμας από την κυβέρνηση.  Η διυπουργική απόφαση και η έγκριση  της πρότασης του Δήμου Δράμας, δίνει τέλος σε μία μεγάλη περιπέτεια την οποία έζησαν γονείς και μαθητές των Δημοτικών Ωδείων σε όλη τη χώρα, βιώνοντας  την αγωνία του εάν και πότε θα συνεχιστούν κανονικά τα μαθήματα.

Η κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, που δημοσιεύθηκε την  Πέμπτη, 04 Ιανουαρίου 2013  αφορά την έγκριση σύναψης συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, για καθηγητές του Δημοτικού Ωδείου Δράμας που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, για το διδακτικό έτος 2012-2013. Οι θέσεις που εγκρίθηκαν είναι συνολικά 70, δηλαδή ακριβώς όσες ζητήθηκαν. Οι δε ειδικότητες των εγκεκριμένων συμβάσεων αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ME ANTITIMO)

 

ΝΟΜΟΣ

ΟΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Ι.Δ.Ο.Χ.

Σ.Μ.Ε.

Δράμας

Δράμας

ΝΠΔΔ Πολιτιστικός

Οργανισμός – Φεστιβάλ ταινιών

μικρού μήκους Δράμας

Μουσικός χορωδίας (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)

2

 

Δράμας

Δράμας

ΝΠΔΔ Πολιτιστικός

Οργανισμός – Φεστιβάλ ταινιών

μικρού μήκους Δράμας

Μουσικός βιόλας (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)

2

 

Δράμας

Δράμας

ΝΠΔΔ Πολιτιστικός

Οργανισμός – Φεστιβάλ ταινιών

μικρού μήκους Δράμας

Μουσικός πιάνου (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)

5

 

Δράμας

Δράμας

ΝΠΔΔ Πολιτιστικός

Οργανισμός – Φεστιβάλ ταινιών

μικρού μήκους Δράμας

Μουσικός κιθάρας (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)

6

 

Δράμας

Δράμας

ΝΠΔΔ Πολιτιστικός

Οργανισμός – Φεστιβάλ ταινιών

μικρού μήκους Δράμας

Μουσικός ούτι (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)

2

 

Δράμας

Δράμας

ΝΠΔΔ Πολιτιστικός

Οργανισμός – Φεστιβάλ ταινιών

μικρού μήκους Δράμας

Μουσικός λαούτο (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)

1

 

Δράμας

Δράμας

ΝΠΔΔ Πολιτιστικός

Οργανισμός – Φεστιβάλ ταινιών

μικρού μήκους Δράμας

Μουσικός κανονάκι (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)

1

 

Δράμας

Δράμας

ΝΠΔΔ Πολιτιστικός

Οργανισμός – Φεστιβάλ ταινιών

μικρού μήκους Δράμας

Μουσικός μπουζούκι (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)

2

 

Δράμας

Δράμας

ΝΠΔΔ Πολιτιστικός

Οργανισμός – Φεστιβάλ ταινιών

μικρού μήκους Δράμας

Μουσικός βιολιού (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)

3

 

Δράμας

Δράμας

ΝΠΔΔ Πολιτιστικός

Οργανισμός – Φεστιβάλ ταινιών

μικρού μήκους Δράμας

Μουσικός φλάουτο (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)

2

 

Δράμας

Δράμας

ΝΠΔΔ Πολιτιστικός

Οργανισμός – Φεστιβάλ ταινιών

μικρού μήκους Δράμας

Μουσικός κλαρινέτο (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)

2

 

Δράμας

Δράμας

ΝΠΔΔ Πολιτιστικός

Οργανισμός – Φεστιβάλ ταινιών

μικρού μήκους Δράμας

Μουσικός όμττοε (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)

2

 

Δράμας

Δράμας

ΝΠΔΔ Πολιτιστικός

Οργανισμός – Φεστιβάλ ταινιών

μικρού μήκους Δράμας

Μουσικός θεωρητικών (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)

4

 

Δράμας

Δράμας

ΝΠΔΔ Πολιτιστικός

Οργανισμός – Φεστιβάλ ταινιών

μικρού μήκους Δράμας

Μουσικός μονωδίας (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)

2

 

Δράμας

Δράμας

ΝΠΔΔ Πολιτιστικός

Οργανισμός – Φεστιβάλ ταινιών

μικρού μήκους Δράμας

Μουσικός Βυζαντινής μουσικής (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)

2

 

Δράμας

Δράμας

ΝΠΔΔ Πολιτιστικός

Οργανισμός – Φεστιβάλ ταινιών

μικρού μήκους Δράμας

Μουσικός Ποντιακής λύρας (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)

2

 

Δράμας

Δράμας

ΝΠΔΔ Πολιτιστικός

Οργανισμός – Φεστιβάλ ταινιών

μικρού μήκους Δράμας

Μουσικός βιολοντσέλου (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)

2

 

Δράμας

Δράμας

ΝΠΔΔ Πολιτιστικός

Οργανισμός – Φεστιβάλ ταινιών

μικρού μήκους Δράμας

Μουσικός κοντραμπάσου (ΠΕ ή

TE ή ΔΕ)

2

 

Δράμας

Δράμας

ΝΠΔΔ Πολιτιστικός

Οργανισμός – Φεστιβάλ ταινιών

μικρού μήκους Δράμας

Μουσικός φαγκότου (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)

2

 

Δράμας

Δράμας

ΝΠΔΔ Πολιτιστικός

Οργανισμός – Φεστιβάλ ταινιών

μικρού μήκους Δράμας

Μουσικός τρομπέτας (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)

2

 

Δράμας

Δράμας

ΝΠΔΔ Πολιτιστικός

Οργανισμός – Φεστιβάλ ταινιών

μικρού μήκους Δράμας

Μουσικός κόρνου (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)

2

 

Δράμας

Δράμας

ΝΠΔΔ Πολιτιστικός

Οργανισμός – Φεστιβάλ ταινιών

μικρού μήκους Δράμας

Μουσικός σαξόφωνου (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)

2

 

Δράμας

Δράμας

ΝΠΔΔ Πολιτιστικός

Οργανισμός – Φεστιβάλ ταινιών

μικρού μήκους Δράμας

Μουσικός φλογέρας (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)

2

 

Δράμας

Δράμας

ΝΠΔΔ Πολιτιστικός

Οργανισμός – Φεστιβάλ ταινιών

μικρού μήκους Δράμας

Μουσικός αρμόνιου (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)

4

 

Δράμας

Δράμας

ΝΠΔΔ Πολιτιστικός

Οργανισμός – Φεστιβάλ ταινιών

μικρού μήκους Δράμας

Μουσικός κρουστών (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)

2

 

Δράμας

Δράμας

ΝΠΔΔ Πολιτιστικός

Οργανισμός – Φεστιβάλ ταινιών

μικρού μήκους Δράμας

Μουσικός μουσικής προπαιδείας (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)

2

 

Δράμας

Δράμας

ΝΠΔΔ Πολιτιστικός

Οργανισμός – Φεστιβάλ ταινιών

μικρού μήκους Δράμας

Μουσικός ανώτερων θεωρητικών (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)

3

 

Δράμας

Δράμας

ΝΠΔΔ Πολιτιστικός

Οργανισμός – Φεστιβάλ ταινιών

μικρού μήκους Δράμας

Μουσικός ντόπιας Μακεδονικής λύρας

(ΠΕ ή TE ή ΔΕ)

1

 

Δράμας

Δράμας

ΝΠΔΔ Πολιτιστικός

Οργανισμός – Φεστιβάλ ταινιών

μικρού μήκους Δράμας

Μουσικός γκάιντας (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)

2

 

Δράμας

Δράμας

ΝΠΔΔ Πολιτιστικός

Οργανισμός – Φεστιβάλ ταινιών

μικρού μήκους Δράμας

Μουσικός μουσικής τεχνολογίας (ΠΕ ή TE ή ΔΕ)

2

 

Επισημαίνεται ότι η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του ν. 3812/2009, όπως ισχύει. Για τη διαδικασία θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση.

Print Friendly

Share

About Author

Ena Channel

(0) Readers Comments